61844. lajstromszámú szabadalom • Eljárás rugalmas kaucsukhoz hasonló anyag előállítására

• Megjelent 1913. évi november hó 25-én. MAGY. SZABADALMI KIK. HIVATAL 61844. szám. IV/h/l. OSZTÁLY. Eljárás rugalmas, kaucsukhoz hasonló anyag előállítására. NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP CHEMISCHE INDUSTRIE AMSTERDAM CÉG AMSTERDAMBAN. Pótszabjidalom az 51120, sz. szabalomhoz. A bejelentés qapja 1912 szeptember hó 28-ika Elsőbbsége 1911 december hó 20-ika. Az 51120. sz. szabadalmi leírásban rugal­mas, kaucsukhoz hasonló anyagnak állati anyagokból való előállítására szolgáló eljá­rás van ismertetve. Ezen eljárás abban állt, hogy a halakat vagy más tengeri- vagy édesvízi állatokat •90—100°-nál extraháljuk, a kivonathoz hatá­rozottan savanyú reakcióig savat adunk, a csapadéktól elválasztott oldatot bepárologtat­juk és a visszamaradó rugalmas maradékot esetleg formaldehiddel kezeljük. Ezen eljárás azonban sok hátránnyal bír. Kitűnt ugyanis, hogy ecetsavval vagy tejsavval nem érhető el a savval kicsapható fehérjeanyagok quantitativ leválasztása. Az azáltal a masszában visszamaradó csekély mennyiségű lecitintartalmú fehérjeanyagok a kész vulkanizált terméknek a zsírsavmara­dék kénezése folytán kellemetlen szagot kölcsönöztek. Hogy másrészt a savval ki­csapható fehérjeanyagok lehetőleg tökélete­sen távolíttassanak el, ahhoz aránylag nagy mennyiségű fölös ecet- vagy tejsav szüksé­ges, a minek további hátrány volt a követ­kezménye. A terméknek természetes kau­csukkal való vulkanizálásánál ugyanis a szabad sav megtámadta a szokásos töltő­anyagokat (antimonpentaszulfid, litopon, cinnober, magneziumcarbonat stb.) és az ezáltal szabaddá vált gázok a vulkanizált termék némi lyukacsosságát idézték elő A termék tartósságát is csökkentette a szabad sav. Azt találtuk már most, hogy mindezen hátrányok elkerülhetők, ha a következő munkamód szerint járunk el: Ecet- vagy tejsav helyett kén- vagy kénessavat hasz­nálunk. Ezen savakkal való kicsapásnál azon határ, melynél a savakkal kicsapható fehérjeanyagok quantitative kiválnak, élesen megállapítható, mimellett csak csekély mennyiségű fölös sav szükségés. Ezen cse­kély fölös savmennyiséget a kicsapható fe­hérjeanyagok szűrése után barit- vagy kal­ciumhidráttal gyorsan eltávolítjuk és a ki­vonatot közvetle ül a kicsapás útán szén­dioxid bevezetésével neutralizáljuk. Újbóli szűrés után a kivonatot a vacuumban való besürítéssel gázmentesítjük. Ezen munka­móddal egyrészt tökéletesen kiválasztjuk a 'ecitintartalmú fehérjeanyagokat, másrészt teljesen neutrális terméket kapunk, mely­nél a bevezetésben említett összes hátrá­nyokat elkerüljük.

Next

/
Thumbnails
Contents