61757. lajstromszámú szabadalom • Turistabot

Meg-jelent 1913. évi november hó 19-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI |BH HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 61757. szám. XX/g. OSZTÁLY. Turistabot. DR FARKAS LAJOS ÜGYVÉD BRASSÓBAN. A bejelentés napja 1912 julius hó 15-ike. Találmányom egy, különösen a szabad- ! ban tartózkodók, kirándulást tevők részére szükséges és hasznos bot. Kemény fából, vagy bambuszból 4—4V2 cm. átmérőjűnek, tehát vastagnak kell lennie. A végén a tá­maszkődást és kapaszkodást megkönnyítő, rászögzett, vagy másként ráillesztett he­gyes saru. A bot három darabból áll: 1. a körül­belül 10 cm. hosszúságú fölső rész, mely az alsó részéről lesrófolható. 2. az alsó rész, mely mintegy 80 cm. hosszú ós belül egé- i szen a saruig üres. 3. egy vékony, a bot egész ürhosszának megfelelő hosszúságú fémrúd, mélyre egy ugyanily szélességű és mintegy 11 /% méter hosszú, vékony a gumiköpeny anyagának megfelelő guraiszö­vet ven ráillesztve oly módon, hogy az a fémrúdra tetszés szerint fölcsavarható, sőt szükség esetén kicserélés, vagy tisztítás céljából el is különíthető. A gumiszövet fölső végén egy vagy több patentgomb van, mellyel a rúdra fölcsavart szövet, mint az esőernyőknél összeszorítható. Találmányom rendeltetése az, hogy ami­dőn a. botja segítségével útját megtett utas pihenni kíván legyen, amire bárhol lever­hessen anélkül, hogy külön takarót kelljen magával vinnie. A botból kihúzott, rúdra illesztett gumiszövetet, mely vízáthatlan és tartós, kiteríti maga alá a földre és nem kell lemondania a szabadban igen kellemes pihenésről ruhakimélési szempontból. A fémrúd azért szükséges, mert anélkül a szövet nehezen csavarható össze és még nehezebben volna a botürbe visszahelyez­hető. A fönti méreteken és anyagokon esetleg nők, vagy gyermekek részére eszközölhető I módosítások találmányom lényegét nem érintik. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Turista bot lecsavarható kampóval, jel­lemezve egész hosszában üreges bot­test, ezen üregben kivehetően elrende­zett vékony fémrúd, továbbá ezen fém­rúddal egyik szélénél fogva összekötött, a rúdra föltekerhető vízhatlan szövet (gumiszövet, vagy viaszos vászon) által, mely a rúddal együtt a botüregből ki­emelhető és szétterítve ülő, vagy fekvő alátét gyanánt használható. 2. Az 1. igénypontban védeni kért turista­bot kiviteli alakja, jellemezve a vízhat­lan szövet helyett alkalmazott fölfujható ülőpárna által. (I. rajzlap melléklettel.) PAL'JIS RÉSZVÉNY lÁMASÁO NYOMDÁJA BUDAPES-EN.

Next

/
Thumbnails
Contents