61730. lajstromszámú szabadalom • Csőtörési szelep a nyomóközeg áramlási energiája által létesített önzárással

Megjelent 1913. évi november iió 14-én. MAGY. KIR. SZABADALMI KW HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 61730. szám. V/e/l. OSZTÁLY. Csőtörési szelep a nyomóközeg áramlási energiája által létesített önzárással. VAN BONN AL3ERT MÉRNÖK PÁRISBAN. A bejelentés napja 1911 január hó 21-ike. Jelen találmány tárgya oly csőtörési sze­lep, mely a nyomóközegnek csőtörés által előidézett áramlási energiája révén az el­törött csővezeték önzáródását idézi elő. A készülék új ismertető jelei a követ­kezők : 1. Egy, a szeleptesttel összekötött tur­binakerék szabadon foroghat és egy csavar­menetes hüvelyen hosszirányban eltolható s ez utóbbival súrlódás által úgy van kap­csolva, hogy csőtörés bekövetkezése esetén mindenekelőtt a turbinakerék a szeleptesttel együtt a fészek felé csavarodik mindaddig, míg a csavarhüvely egy szilárdan álló üt­közőbe nem ütközik, mire a turbinakerék­nek a csavarhüvelyen való hosszirányú el­tolódása által a teljes elzárás követke­zik be. 2. A turbinakeréken ellenlapátok vannak alkalmazva. 3. Az ellenlapátok egy, a külső levegővel állandóan érintkező házban vannak elren­dezve, amelyből a nyomó folyadék a szelep­mozgás megkezdése után a szabadba tá­vozhatik úgy, hogy a kilépő nyomóközeg­nek az ellenlapátokra működő árama a szelepet a záró mozgás közben fékezi s annak a csővezeték újratöltése után való visszamozgását hozza létre. A mellékelt rajzban a találmány példa­képem kiviteli alakja van föltüntetve és pedig: az 1. ábrában egy kettősműködésű szelep vízszintes középmetszete egyik oldalon met­szetben, a másik oldalon nézetben föltünte­tett turbinakerékkel, a 2. ábrában a készülék keresztmetszete, a 3. ábrában a turbinakerekek lapátjainak lefejtése s azok hajlásszöge, a 4. ábrában az ellenlapátok lefejtése és hajlásszöge, az 5. ábrában pedig az ellenlapátok kereszt­metszete. A gáz- vagy folyadékáram iránya nyi­lakkal van megjelölve. A készülék egy hengeres (C) szelepház­ból áll, amelyben egy másik (b) ház van elrendezve, amely az (o) kifolyócső révén állandó összeköttetésben van a külső leve­gővel. A gáz vagy folyadék szábadon ke­ringhet a külső és belső ház között lévő gyűrűalakú (e) térben. A szeleptestek korongalakúan kiképzet­tek és a (D) és (D') turbinakerekekkel van­nak ellátva, amelyek a tengelyük felé hajló (1) lapátokkal bírnak. A (D) és (D') turbina­kerekek foroghatnak s az (m) csavarhüve­lyeken hosszirányban eltolhatóan vannak

Next

/
Thumbnails
Contents