61701. lajstromszámú szabadalom • Fánkszaggató

Megjelent 1913. évi november hó 14-én. MAGY. « SZABADALMI DALMI LEIRAS 61701. am«mi. */ W XVIIl/a. OSZTAL/Y. Fánkszaggató. ORTENCKI SÁNDOR BÁDOGOSMESTER VAJDA-HUNYADON. A bejelentés napja 1913 február hó 12-ike. Jelen találmány tárgya fánkszaggató, mely amellett, hogy a tésztát szabályosan vágja és egyszerű továbbítás közben az egyes fánkokat közvetlenül egymás mellől vágja ki, az eddig ismert hasonló célú készülékek tői abban különbözik, hogy liszttartánnyal bír, amelyből a kiszaggatott fánktésztára állandóan liszt hull úgy, hogy a tészta nem ragadhat össze és az eddig szokásos liszt­tel való behintés fölöslegessé válik. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy példaképeni kiviteli alakja távla­tilag van bemutatva. A fogantyút képező (d) drót végei keret­szerűen vannak meghajlítva és az egymás­sal szemben fekvő végükre hátlapjukon összeerősített és meggörbített, szélükön éleB (c) fémlemezek vannak az azokat összefog­laló (e) hevederek révén ágyazva. A (c) lemezek úgy vannak görbítve, hogy a (d) drót vége körül történő forgásuk közben a tésztalapból köralakokat vágnak ki. A (d) drót keretszerű részein (h) bádogkengyelek vannak megerősítve, melyek (a) liszttartányt hordanak. Az (a) liszttarííány feneke (g) furatokkal van ellátva és (b) födele az (a) tartány oldalaiban kiképezett hornyokban van mozgathatóan vezetve. Ha az (a) tartányba lisztet öntünk és a készüléket a (d) fogantyúnál fogva a tészta­lapon toljuk, a (c) lemezek a tésztából foly­tatólagosan köralakokat vágnak ki és az (a) tartányból a kivágott tésztára állandóan liszt hull. Természetesen jelen találmány az ismer­tetett kiviteltől számos eltéréssel is készít­hető a találmányi gondolat sérelme nélkül. SZABADALMI IGÉNY. Fánkszaggató, melynél a tésztát tengely körül forgó, egymással összeerősített és meggörbített, szélükön éles fémlemezek vágják ki, jellemezve azáltal, hogy a fogantyú keretszerűen meghajlított ré­szén lyuggatott fenekű és tolókaszerű födéllel ellátott liszttartány van célsze­rűen kengyelek közbeiktatásával elren­dezve, melyből működtetés közben a kivágott tésztára liszt hull. (1 rajzlap melléklettel.) t \LL\S RÉSZVEN* 7ÁRSA&10 NVOMOÁJA tíUWBBTBh

Next

/
Thumbnails
Contents