61682. lajstromszámú szabadalom • Játék

Megjelent 1913. évi november hé 12-én. MAG\. jgfegt KIR. SZABADALMI IgSg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 61682. szám, XXfe OSZTÁLY. Játék. KRAVITS ARTHUR MŰEGYETEMI HALLGATÓ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1912 november hó 13-ika. Jelen találmány tárgya játék, amelynek segélyével az emberi ügyességet növelő és fejlesztő játék eszközölhető és amely úgy egyes, mint többszemélyes játékra, házi játékra és mint tornaeszköz is célszerűen alkalmazható. A találmány lényegében egy fölső végén visszahajtott horoggal, alul fogantyúval és a fogantyú fölött kettős fölfelé nyúló horog­gal ellátott dobórúd, amelyhez a játék minő­sége szerint kör, vagy tojásdad alakú, vagy hyperbola, -parabola stb. alakú tárgyak al­kalmazhatók. A mellékelt rajzon a találmány egyik példaképeni kiviteli alakja van föltüntetve: 1. ábrán a dobórúd izometrikusan, 2. ábrán egy köralakú, 3. ábrán egy elipszisalakú, 4. ábrán egy hyperbolaalakú test van föltüntetve. (d) a dobórúd fogója, (b) a rúd, amelynek fölső végén (a) visszahajlított horog van, (c) a fogantyú fölött kiképezett fölfelé nyúló kettős horog, amelyek közül az előbbi a do­básra és fölfogásra, utóbbi pedig a kéz megvédésére és visszadobásra szolgál. A 2. és 3. ábrán föltüntetett gyűrű, úgyszintén a 4. ábrán föltüntetett kengyel a játék tár­gyául, a dobálás céljára szolgál, amelyet az 1. ábrán föltüntetett dobórúd segélyével dobunk oly képen, hogy annak (a) horgába akasztva, föllökjük és visszaeséskor ugyan­csak ezen (a) horoggal fölfogjuk, avagy a (c) kettős horog egyikével visszadobjuk, vagy megfogjuk. Jelen találmány az ismertétett kiviteltől számos eltéréssel is készíthető anélkül, hogy ezáltal lényegében változást szenvedne. SZABADALMI IGÉNY. Játék, jellemezve egy fölül visszahajló, alul pedig kettős fölfelé hajló horoggal ellátott dobórúd által azon célból, hogy vele a gyűrű, elipszis, kengyel- vagy más alakú dobótárgyak fölfoghatók és tovább dob­hatók legyenek. (1 rajzlap melléklettel.) fAUAS RÉBZVÉHYLÁR6A8ÁC- NYOMDÁJA BUOAPE6TBN-

Next

/
Thumbnails
Contents