61598. lajstromszámú szabadalom • Falba erősíthető horog

Megjelent 1913. évi november hó 4-én. MAGY. jjA^ KIR SZABADALMI IgH® HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 61598. szám. XVl/a. OSZTÁLY. Falba erősíthető horog. HOPF PAUL GYÁROS SIEGMARBAN. A bejelentés napja 1912 szeptember hó 11-ike. Jelen találmány tárgya oly horog, mely | végén szögalakú nyúlványokkal bír úgy, hogy a horognak a falba való beverése min­den további mellékalkatrész alkalmazása nélkül lehetséges. Vannak már ugyan ilyen célt szolgáló horgok, de azoknál a fölerősí­tést eszközlő rész nincs egy darabból a tu- i lajdonképeni horoggal, ami pedig lényeges újítás. A mellékelt rajzban a találmány tárgyá­nak két példakénti kiviteli alakja van föl­tüntetve, és pedig az 1. ábrán az egyes horog oldalnézetben, a 2. ábrán egy kettős horog oldalnézetben, a 3. ábrán a kettős horog elölnézetben s a 4. ábrán a kettős horog fölülnézetben van föltüntetve. A különböző tárgyak fölvételére alkalmas (d) dróthorog az egymástól elhajló (b) ágak­| kai bír, melyek a (b) szárral tompaszöget képező (a) szögben folytatódnak. Az (a) szög­nek (c) hegye az (a) szárral csaknem derék­szöget tesz úgy, hogy a (c) hegynek a falba való beverése az (a) szárra ejtett ütésekkel könnyen eszközölhető, i A horgot természetesen alakíthatjuk úgy is, hogy kettőnél több (c) szöghegyet nye­rünk. SZABADALMI IGÉNY. Falba erősíthető horog, jellemezve azáltal, hogy a drótból készült horog szabad végei szögekként vannak kiképezve, mi­mellett a szög szára a hegyéhez képest csaknem derékszögben van meghajlítva oly célból, hogy a szög hegyének a be­verése könnyen eszközölhető legyen. (1 rajzlap melléklettel.) CAUA8 RÉ8ZVÉNVTÁRSA8ÁG NYOMDÁJA BUCMFGSTeK

Next

/
Thumbnails
Contents