61594. lajstromszámú szabadalom • Eke

Megjelent 1913. évi november hó 4-én. MAGY. rf&N KIR. SZABADALMI jB| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 61594. szám. X/a. OSZTÁLY. Eke. GRAPINI AEREAS MŰEGYETEMI HALLGATÓ BUDAPESTEN ÉS POP VALÉR FÖLDBIRTOKOS, MURESIAN TITUSZ KÖZSÉGI JEGYZŐ UJRADNÁN. A bejelentés napja 1912 juliushó 11-ike. Jelen találmány tárgya oly eke, melynek | alkalmazása mellett az eke állását, mély­ségét és ferdeségét szabályozhatjuk, míg célszerű szerkezeténél fogva a fordulás gyors lehet és így különös zárt területeken hosz­szabb barázdát vághatunk vele. A találmány lényegében nem egyéb, mint az ekeszarvakat tartó főrúdra szerelt állítható ekevastartó, valamint a főrúd elé akaszt­ható vezető kerék, amelyeknek segélyével az eke állítható és gyorsan fordítható. A mellékelt rajzon a találmány egyik példaképeni kiviteli alakja van föltüntetve sematikusan. (a) a főrúd, (b) az ekeszarvak, amelyek célszerűen alá vannak támasztva és egy láncra kötött horoggal ellátva, mely utóbbi az átfordított ekevas tartására szolgál, (c) eke tartóvas, mely a könyöknél üregesen van kiképezve, hogy abban az ekevas mái­ismert kapcsoló szerkezetének kiálló része beilleszkedhessék. A (c) ekevas tartó (f) csuklóval van ellátva, amely körül fordít­ható, míg másik vége (d) csavarszerűen van kiképezve és alul egy (e') karos csa­varanyával, fölül pedig (e) kétkarú állító csavarházzal van ellátva, melyek segélyó­val a (c) ekevas tartó állítható és állásá­ban rögzíthető. Az (a) főrúdra van élőiről fölhúzva a (h) vonórúd, amely (k) kerékkel van ellátva, mely kerék az eke vezetésére, illetve továb­bítására szolgál és fölül egy sárkaparó vas­sal van ellátva. Ezen (h) vonórúd (o) ken­gyel segélyével az (a) főrúdra húzható és ott az (i, g) kapcsoló szerkezettel rögzíthető. Az ekevasat a (c) tartóra helyezzük és az (f) csukló körül lefordítva az (e, e') állító csavarházakkal állásban rögzítjük. A lovat, ökröt, vagy vonógépet a (h) vonórúdhoz kötjük és huzatjuk, miáltal az a (k) kere­keken előre halad, míg az ekevas a beál­lított mélységre alásülyed és a szántást eszközli. Szántás után az ekevasat egyik vagy másik oldalra átfordítjuk, az (r) ho­roggal állásában rögzítjük. Jelen találmány az ismertetett kiviteltől egyéb eltéréssel is készíthető anélkül, hogy ezáltal lényegében változást szenvedne. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eke, jellemezve az ekeszarvakkal ellátott főrúdra szerelt csukló körül állítható és állásban csavarházakkal rögzíthető eke­vastartó által azon célból, hogy az arra szerelt ekevas állítható legyen.

Next

/
Thumbnails
Contents