61486. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági zár ecetesszenciával vagy más effélével töltött palackok számára

Megjelent 1«J 13. évi október hó 375-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI jBB HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 61486. szám. XVII/e. OSZTÁLY. Biztonsági zár ecetesszenciával vagy máseifélével töltött palackok számára. UNION ACTIENGESELLSCHAFT FÜR CHEMISCHE INDUSTRIE CÉG BÉCSBEN. A bejelentés napja 1912 december hó 14-ike. Elsőbbsége 1911 szeptember hó 23-ika. A találmány tárgya olyan biztonsági zár ecetesszenciával vagy más effélével töltött palackok számára, melynek célja a folya­déknak nagyobb mennyiségben való kivéte­lét megakadályozza és amely szokásos mó­don a levegő belépésére és a folyadék ki­öntésére szolgáló furatokkal ellátott csöpög­tetőbetéttel van ellátva, amely parafa, gumi vagy más efféle útján a palack nyakának kivágásába van megerősítve. A találmány értelmében a csöpögtetőbetét csak a palack szétzúzása után távolítható el, amely célból a betét a palack nyakába van mélyítve és legömbölyített sima fejével majdnem egé­szen kitölti a palack nyakának belső át­mérőjét. A rajzon ecetesszenciás palackok számára való biztonsági dugónak egy foganatosítási példája van föltüntetve, és pedig az 1. ábra a csöpögtetőbetéttel ellátott pa­lack fölső részét tünteti föl függélyes közép­metszetben, a 2. ábra magát a csöpögtetőbetétet mutatja fölülnézetben. Az (a) csöpögtetőbetét, amely üvegből, porcellánból, keménygumiból vagy más al­kalmas anyagból készül, a palack'(b) nyaká­ban a gumiból, parafából vagy más effélé­ből való recézett (c) gyűrű által rögzíttetik, mely gyűrű a palack nyakának megfelelő (g) kivágásába kapaszkodik. A csöpögtető­betét a palack belsejével összeköttetésben álló tágas (d) furattal van ellátva, amely utóbbitól több szűk (f) furat ágazik el sugár­irányban kifelé. Ezen furatok előnyösen rézsútosan fekszenek úgy, hogy dróttal vagy valamely szerszámmal nem lehet azokba bejutni és nem lehet ilyen módon a csöpög­tetőbetétet kihúzni, amelynek legömbölyített sima feje a palack nyakának belvilágát majdnem egészen kitölti. SZABADALMI IGÉNY. Biztonsági zár ecetesszenciával vagy más effélével töltött palackok számára gumi, parafa vagy más efféle segélyével a pa­lack nyakának egy kivágásában megerő­sített csöpögtetőbetéttel, jellemezve az­által, hogy a csöpögtetőbetét a palack nyakába be van sülyesztve éS legömbö­lyített sima fejével a palack nyakának belvilágát majdnem teljesen kitölti úg}-, hogy a csöpögtetőbetét csakis a palack szétzúzása után távolítható el. (1 rajzlap melléklettel.) . Ai-LAS RébZVÉNV1ÁR8ASÁt NvOMDÁJA BUDAPESTEN.

Next

/
Thumbnails
Contents