61461. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a lúgkő levegőben való szétfolyásának megakadályozására

Megjelent 1913. évi október hó 2-én. MAGY. KIR SZABAD ALMI -| Bb HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 61461. azáiu. XI/e. OSZTÁLY­Eljárás a lúgkő levegőben való szétíolyásának megakadályozására. IGNÁT FLÓRIÁN SZAPPANFŐZŐSEGÉD BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1912 májas hó 31-ike. Jelen találmány tárgya eljárás a lúgkő levegőben való szétíolyásának megakadá­lyozására. Ismert tény, hogy a lúgkő a levegő ned­vességének behatása folytán szétfolyik. Ezen körülmény következtében lúgkövet csak hordókban lehet szállítani. A jelen eljárás szerint kezelt lúgkő zsákokban is szállítható-További előnye a találmányom tárgyát tevő eljárás szerint kezelt lúgkőnek, hogy ki­csinyben való árusításnál és használatnál a kezet nem marja és így azt csomagolás nélkül darabokban lehet árusítani. A találmány tárgyát képező eljárást cél­szerűen a következőképen foganatosítjuk: A forgalomban levő ismert lúgkövet ki­sebb darabokra összetörjük és az összetört darabokat vízüvegbe mártjuk, minek foly­tán a lúgkő fölülete vízüvegréteggel vonó­dik be. Az így kezelt lúgkődaratokat víz­mentes szóda, például ammoniákszódaporba mártjuk, minek következtében ez a por a vízüvegrétegre tapad és ezáltal a lúgkövön, ezt a levegő nedvességének behatásával szembea megvédő réteget alkot. A szódaporhoz még porított konyhasót keverhetünk, miáltal szilárdabb védőréteget kapunk. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás a lúgkő levegőben való szét­íolyásának megakadályozására, jelle­mezve azáltal, hogy a lúgkődarabokat vízüvegbe mártjuk és a vízüvegréteggel bevont darabokat szódaporral vonjuk be. 2. Az 1. igénypontban védett eljárás foga­natosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy a vízüveggel bevont lúgkődarabokat po­rított konyhasóval kevert szódaporral vonjuk be. <t ^ qéS7V£NY AR8A3ÁG NYOMOAU BUDAPESTEM

Next

/
Thumbnails
Contents