61413. lajstromszámú szabadalom • Turbina

Megjelent 1913. évi október hó 14-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 61413. szám. V/d/B. OSZTÁLY. Turbina. J. M. VOITH GÉPGYÁRI CÉG BRENZ/M HEIDENHEIMBEN. A bejelentés napja 1912 jnnius hó 17-ike. Elsőbbsége 1911 julius hó 1-je. Jelen találmány tárgya kettős koszorúval ellátott turbina gyanánt szerkesztett, külső csapódású radiálturbinára (emeletes Francis­turbinára) vonatkozik. Ezen turbinafélék eddig ismert foganatosításainak az a hátrá­nyuk, hogy ha a két lapátkoszorúnak közös szívócsöve és egy koszorú a vezetőberende­zés zárása által kapcsolható ki, a szívócső a másik koszorú számára túlságos nagy és ezenkívül a nem csapott lapátkoszorú víz­ben forog, ami a turbina hatásfokát jelen­tékenyen csökkenti. Azáltal, hogy többszörös turbináknál a lapátkoszoruk számának megfelelően több központos szívócső alkalmazását ajánlották, megakadályozható ugyan, hogy a szívócső­keresztmetszetek csak egy működő lapát­koszorú számára túlságos nagyok legyenek, de az egyes szívócsöveknek alulról való el­zárása esetén, amint az ajánlott ismert tur­bináknál alkalmazzák, a másik főhátrány megmarad és pedig az, hogy a nem csapott lapátkoszoruk vízben forognak. Ezen hát­rány megszüntetése és annak elkerülése céljából, hogy a kettős koszorúval ellátott turbinának nem működő lapátkoszorúja víz­ben forogjon és fékező hatást gyakoroljon, vagy hogy az egyik szívócsőnek teljes föl­emelése esetén légköri nyomású levegő ha­toljon a 'szívócső fala és a futókerékkoszorú között lévő résen át a működő lapátkoszorú szívócsövébe és az ebben fönnálló csökken­tett nyomást rontsa, a találmány szerint berendezések vannak alkalmazva, melyek által a két szívócső egyikébe levegő oly mértékben bocsátható be és a légbevezetés oly módon szabályozható, hogy az ezen szívócsőben keletkező csökkentett nyomás oly vízoszlopnak felel meg, mely körülbelül a működő lapátkoszorú és szívócsöve között lévő résig terjed. Ezen esetben a légbevezetés legegysze­rűbb módon légbebocsátószelep által törté­nik, mely a beállítandó víztükrön elrende­zett úszó által vezérelhető. A tekintetbe vehető turbináknál eeen úszót többnyire nehezen hozzáférhető helyen kellene elren­dezni, a találmány további foganatosításá­hoz tartozik tehát ezen úszónak a turbina fölött lévő térben, vagy kedvezően fekvő és könnyen hozzáférhető más helyen való elrendezése, mely esetben a szabályozandó víztükröt fölfelé kell áthelyezni. A mellékelt rajzon az 1. és 2. ábra a találmány tárgyának két foganatosítási alakját úszószabályozással tüntetik föl.

Next

/
Thumbnails
Contents