61397. lajstromszámú szabadalom • Újítás patentkapcsokon

t s • Megjelent 1913. évi október hó 11-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 61B97. szám. I/C. OSZTÁLY­Újítás patentkapcsokon. MÁRK SÁMUEL MAGÁNHIVATALNOK DEBRECZENBEN. A bejelentés napja 1912 augusztus hó 28-ika. Jelen találmány tárgya a patentkapcsok egy újítása, melynek alkalmazása mellett a kapcsok rúgó nélkül készíthetők, tehát így tartósak és egyenletesen kapcsolhatók lesznek. A találmány lényegében nem egyéb, mint egy préselt negatív rész, mely kifelé hajló magas oldalfallal bír, mely oldalfalnak végei befelé vannak préselve és az egész fal több részre osztva, miáltal az egyes részek rugal­masak lesznek, ,míg a pozitiv rész, amely ezen kipréselt negativ részbe illik, egy darab­ból van préselve és középen keskenyebb nyakkal bír. A mellékelt rajzon a találmány példa­képem kiviteli alakja van föltüntetve: 1. ábrán negativ rész fölülről nézve, a 2. ábrán oldalról nézve, a '3. ábrán keresztmetszetben, a 4. ábra a pozitiv részt tünteti föl fölülről nézve, az* 5. ábrán oldalról nézve, a 6. ábrán metszetben, míg a 7. ábra egy összekapcsolt patentkapcsot tüntet föl. (a) a negativ rész alaplapja, (b) az abból fölfelé nyúló oldalfal, amelynek vége befelé hajló peremmel bír s mely oldalfal egyes helyeken egy-egy (d) bevágással bír, miáltal a fal több részre oszlik és minden egyes része rugalmas. Az (a) alaplap (c) furatokkal van ellátva, melyek segélyével az a ruhához erősíthető. A pozitiv rész [Fig. 4.] (f) alaplapja (e) ki­emelkedő fejjel bír, melynek középső része kisebb átmérőjű nyakkal van ellátva. A pozitiv és negativ részt egymással szem­közt a szövetre erősítjük és a pozitiv rész (e) fejét a negativ rész (b) fala által körül­vett lyukba dugjuk úgy, hogy annak befelé hajló pereme, valamint a (b) fal egyes alkotó része rugalmasságánál fogva, kitolódik, míg a fej benyomása után a nyakhoz érve ismét benyomul. Jelen találmány az ismertetett kiviteltől egyéb eltéréssel is készíthető anélkül, hogy ezáltal lényegében változást szenvedne. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Újitás patentkapcsokon, jellemezve egy furatokkal ellátott alaplapból fölnyúló egyes szektorokra osztott fal által, mely­nek vége befelé van görbítve azon cél­ból, hogy abba a pozitiv fej benyomr ható és benyomva rögzítve legyen.

Next

/
Thumbnails
Contents