61348. lajstromszámú szabadalom • Jobb és balra fölhasználható zár

Megjelent. 1913. évi október hó 9-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 61348. saám. VIH/d. OSZTÁLY. Jobb és balra fölhasználható zár. MAX LINDNER ZÁRGYÁROS BERLINBEN. A bejelentés napja 1912 december hó 6-ika. Jelen találmány jobb és balra alkalmaz­ható zárakra vonatkozik, hosszirányban be­állítható retesszel; lényege, hogy a retesz­nek záró része a zárfödőn kívül van elren­dezve, és a kulcslemezzel, melyhez ismert módon oldhatóan van erősítve, a zárfödőn keresztühaladó tuskó által van összekötve. Ezen elrendezés folytán nem kell kivésni az ajtót a retesz, sem pedig az ajtófát a bekapcsolás számára. Alkalmazható továbbá szögalakú zárólemez, mely például befelé­csukódó ajtóknál ajtóütközőként szolgál, anélkül, hogy emellett a retesznek hatásos hosszát meg kellene növelni. Azonkívül je­len zárat a záróhelytől tetszőleges távol­ságban alkalmazhatjuk, aszerint, amint azt a kérdéses ajtó sajátos viszonyai megköve­telik. Végül ilyen hosszirányban elállítható retesz alkalmazása mellett, a retesz hossz­irányban elállítható, anélkül, hogy a zárak, vagy a retesz vezetékeit az ajtóról el kellene távolítani. Mellékelt rajzon látható jelen találmány néhány kiviteli alakja, befelécsukódó bútor­ajtón való alkalmazásban: 1. ábra a zár hátsó nézetét, hosszirány­ban eltolható retesszel és szögalakú ajtóüt­közőként szolgáló zárólemezzel, 2. ábra hozzátartozó alaprajzot, 3. ábra a retesznélküli zár előlnézetét, 4. ábra a zárat eltávolított fölső zárfödő és kizárt kulcstámadó-lemez mellett, 5. ábra a külső zárfödőt, a kulcstámadó­lemezzel, (Schlüsselangriffsplatte) 6. ábra metszetet 5. ábra A—B vonala szerint, 7. ábra menesztőt, vagy retesztuskót a hozzákapcsolandó hatásos retesz számára, 8—13. ábrák a retesztuskóuak, illetve a hozzákapcsolandó retesznek különleges ki­viteli alakjait tüntetik föl. Az (1) ajtóba beeresztett (2) zár a (3) akasztókkal rögzíthető (4) kulcstámadóle­mezzel van ellátva, mely megfelelő rések segélyével vezetődik a hátsó (5) zárfallal szilárdan összekötött (6, 7) peckekkel, me­lyek egyszersmind a (8) akasztókat is veze­tik és ilykép kőrkeresztmetszetűek lehetnek. Ezen (6, 7) vezetőpeckek egyszersmind a mellső (9) zárfalat is'rögzítik, azáltal, hogy ezen zárfal megfelelő furata a (6) pecekre ráhuzatik és a (7) pecekben vezetett (10) csavarral, vagy ehhez hasonlóval rögzíttetik. Ily módon fölöslegessé válnak különálló összekötőcsapok, a mellső és hátsó zárfal számára, valamint az ütközőpecek az akasz­tórugók számára, mivel a mellső zárfal mind­két végén oly hosszúságban van szögvas

Next

/
Thumbnails
Contents