61281. lajstromszámú szabadalom • Kombinált távolság- és magasságmérőeszköz

Megielent 1913. évi október hó 4-éii. MAGY. gg|| KIR. SZABADALMI jBff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 61281. szám. VII/a. OSZTÁLY­Kombinált távolság- és magasságmérő eszköz. WEÖRLS ELEMÉR HONVÉDSZÁZADOS SOPRONBAN. A bejelentés napja 1911 április hó 17-ike Jelen találmány tárgya kombinált távol­ság- és magasságmérő eszköz. A találmány tárgyának két példaképem foganatosításí alakját a mellékelt rajzok tüntetik föl, amelyen az 1. ábra a mérőeszköz egyik foganatosításí alakja fölülnézeten, a 2. ábra ugyanez oldalnézetben, a 3. ábra a mérőeszköz oldalnézete, magas­ság méréshez, a 4. ábra a mérőeszköz egy másik kiviteli alakja fölülnézetben és az 5. ábra ugyanaz oldalnézetben. A találmány lényegében áll az (1) asztal­lapra erősített (2) csapszög körül elforgat­ható (3). karból, amelynek végöre a (4) kar van merőlegesen erősítve. Az (1) asztallap végén kiképezett (5) vájatban az (5j.) kar vaji elrendezve, amely vájatból kihúzható. Az (5J kar a (6—7) irányzékokkal, a (4) kar a (8—9) irányzékokkal van ellátva. Az asztallap egyik oldalán (10) üreg van ki­képezve, amelyben a (3) kar mozgását át­vivő (11) fogaskerekek vannak elrendezve. Az utolsó (12) fogaskerék (13) tengelyére a (14) mutató van erősítve, amely a (3) kar elfor­gásának nagyságát a (15) számlapon jelzi. Az elforgás pontos és gyors leolvasására az (1) asztallapra egy körívalakú az asztal­lapból kiemelkedő (16) lemezt erősítünk, amely három különböző színű mezőre van beosztva. Ezen mezőkkel korrespondeálólag a (15) számlap is három beosztással van ellátva. Az (1) asztallapot mérés alkalmával a (17) összerakható állványra szereljük. Használaton kívül a (2) csapszöget eltávo­lítjuk és a (3) kart az ahhoz erősített (4) karral együtt az asztallap szélén ki­képezett (18) vájatokba rakjuk, amelyek­ből való kiesés ellen a (19) elzáró retesz biztosítja. Az (5) kart az ahhoz erősített (20) fogantyú segítségével húzzuk ki az (5) vájatból. A mérőeszközzel való távolság­mérés a követközőképen történik: Az (5J kart a megmérendő tárgyra a (6, 7) irányzókokkal pontosan irányítjuk és a (3) kart elforgatjuk addig, amíg az ahhoz 90°-nyi szög alatt erősített (4) kar iránya pontosan nem találkozik az (5X ) karral be­irányított tárggyal. Ennek megtörténte után a (3) kar forgási mozgását átvivő (14) mutató segítségével a (15) számlapon ol­vassuk le a távolságot. A leolvasás előtt azt kell megnéznünk, hogy a (16) lemez mily mezejében állt meg a (3) kar és az annak megfelelően a számlapmezőn olvas­suk le a távolságot. Pl. ha a (3) kar a (b) mezőben megállt, akkor a számlapon a (bj

Next

/
Thumbnails
Contents