61271. lajstromszámú szabadalom • Testegyenesítőberendezés beteg vagy elgörbűlt tagok, vagy végtagok kiegyenesítésére

Megjelent 1913. évi október h6 4-én. MAGY. KIR. SZABADALMI IHh HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 61271. szára. VII/e. OSZTÁLY­Testegyenesítő berendezés beteg vagy elgörbült tagok vagy végtagok kiegyenesítésére. DR SPIEGEL SIEGFRIED ORVOS KÜSCHWARDÁBAN. A bejelentés napja 1912 október hó 19-ike. Különböző betegségek folytán gyakran egyes emberi tagok meggyöngülnek, elgör­bülnek vagy működésre képtelenekké vál­nak; ezen bajok kezelése eddig csak bo­nyolódott és drága berendezések által volt lehetséges. Jelen találmány értelmében bármely em­beri tag kiegyenesítése és működésre képessé tétele egyszerű és olcsó berendezés által érhető el; ezen berendezés feszítő hossz­lécek által összekötött, zárható kengyelek­ből áll, melyek a megtámasztandó tagnak fölfekvést nyújtanak. A berendezés bármely emberi tag számára alkalmas és a beren­dezést csak a tag nagyságának és vastag­ságának megfelelően gyöngébbre vagy erő­sebbre, kisebbre vagy nagyobbra kell készí­teni. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak foganatosítási alakja van föltüntetve és pedig az " 1. ábrán a berendezés távlati képe, a 2, ábrán pedig fölszerelésének módja. A berendezés egy (1) alapkengyelből ós egy (2) fejkengyelből áll, melyek a (3) feszítő­lécek által vannak egymással összekötve. A két kengyel vagy rugalmasan zárható vagy kétrészű és a (4) csuklónál nyitható ; | a (3) feszítőlécek az (1) és (2) kengyelek­j hez előnyösen a kengyelrészek ütköző­r végeinek közelében csatlakoznak. Az (1) alapkengyelnek ütközővégeinél lefelé irá­nyozott (5) toldatai vannak, melyek végeik­nél golyóalakú megvastagítással. vannak ellátva. A berendezésnek a megtámasztandó tagon való fölszerelése céljából az (1, 2) kengyeleket szétnyitjuk és az illető tagot (ujjat, kart, peniszt) a (3) feszítőlécek men­tén a kengyelek közé feszítjük, mire az (1, 2) kengyeleket összecsukjuk. Ezután az (1) alapkengyel (5) toldataira a (6) gumi­kapcsot húzzuk, mely az (5) toldatokat egy­másfelé húzza és ezáltal a kengyeleket zárt helyzetben tartja. Az (5) toldatokat előnyö­sen úgy görbítjük meg, hogy végeikkel a testhez támaszkodjanak és a berendezést a kellő helyzetben megtámasszák. A két (1,2) kengyel között szükség esetén a (3) feszítő­léceken a tag megtámasztására még a (7) kengyelek alkalmazhatók. A berendezés minden része, legalább a taggal való érint­kezési helyén, gumibevonattal van ellátva. Alkalmazásánál a berendezés kengyelei­vel az illető tagon szilárdan és biztosan nyugszik. Egyszerűsége folytán a beren­dezés olcsón állítható elő és tisztítása nagyon könnyen és alaposan eszközölhető.

Next

/
Thumbnails
Contents