61223. lajstromszámú szabadalom • Légkiszívós szivornyás beömlésű turbináknál

déltérben úgy, hogy jelen esetben a (h) szívornyában a víz fölszívatik és a benne esetleg összegyűlt levegő kiszívatik. Annak megakadályozására, högy áz (rl) csövön át levegőn kívül víz is lefolyhasson a nélkül, hogy a turbina munkateljesítésé­ben részt venne, az (rl) cső az U-alakuan görbített (r3) barométercső által meg van hosszabbítva, melynek csúcsa a fölsővíz tükre fölé oly magasan terjed, hogy a (d) födéltérben létesített, legkedvezőbb csök­kentett nyomás esetén sem folyhat le víz. Az (rl) csövön át való vízlefolyást meg­akadályozó ezen berendezés további előnye az, hogy ezen szívócső be nem dugulhat. Nagyon magasan elhelyezett turbináknál, melyeknek tengelye a fölsővíz tükrének magasságához közel vagy fölötte fekszik, gyors indítás céljából még az (e) vízsugár­szivattyú alkalmazható, melybe a víz a turbinakamrából az iu) csövön át ömlik be. A vízsugárszivattyú az (rl) és (r2) csövek által a szivornya csúcsával és a (d) födél­térrel van összekötve és megindítása esetén a levegő kiszívása által a szivornyás beöm­lési csatornát és a (d) födélteret gyorsan vízzel tölti meg úgy, hogy a turbina köny­nyen indul meg és a résvíz által való ki­szívás azonnal működik. A mint ez bekö­vetkezett, az (e) vízsugárszivattyút és az (r2) csövet a (vl) és (v2) tolókák segítsé­gével elzárjuk úgy, hogy rendes üzem köz­ben a vízsugárszivattyú nem okozhat víz­veszteséget. A szivornyás beömlési csatorna termé­szetesen, mint a rajz mutatja, beton helyett vasból is készíthető vagy zárt turbina tok alkalmazható. A találmány nemcsak fekvő tengellyel, hanem álló tengellyel ellátott turbináknál is alkalmazható. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Légkiszívás szivornyás beömlésű turbi­náknál, azáltal jellemezve, hogy a tur­bina résvize által csökkentett nyomást létesítünk, mely a vizet a szivornyás beömlési csatorna tetejébe fölszívja és az ebben összegyűlt levegőt kiszívja. 2. Az 1. igényben védett berendezés foga­natosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a csökkentett nyomást a turbina födél­terében létesítjük, ezen tér pedig a rés­víz levezetésére való (a) csővel van el­látva, mely az alsó víz tükre alá nyúlik, a födéltér továbbá másik (rl) cső által a szivornyás béömlési csatorna tetejé­vel van összekötve. 3. Az 1. és 2. igényben védett berendezés foganatosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a szivornyás beömlési csatorna tetejéhez vezető (rl) cső barométercső gyanánt van kiképezve, melynek csúcsa oly magasan fekszik, hogy a födéltérben létesített legkedvezőbb csökkentett nyo­más esetén sem folyhat be a szivornyá­ból a födél térbe víz. (1 rajzlap melléklettel.) PA1LA8 RésZVÉNYTÁfíeABÁO t'.YOMOÁjA BUDAPESTEK

Next

/
Thumbnails
Contents