61199. lajstromszámú szabadalom • Forgóernyő röpülőgépekhez

Megjelent 1913. évi szeptember lió 37-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMILEIRAS 61199. szám. V/h. OSZTÁLY­Forgóernyő röpülőgépekhez. DR PÉCSI GUSZTÁV ÉS MILAKOVSZKY LÁSZLÓ TANÁROK ESZTERGOMBAN. A bejelentés napja 1912 október hó 30-ika. Jelen találmány tárgya forgóernyő, mely az aviatikában a függőleges föl- és leszál­lás problémájának megoldását célozza. A találmánybeli forgóernyő a motorral kapcsolva, fölfelé irányuló forgatással a függőleges fölszállást teszi lehetővé, de helytálló vagy csuklós ágyazással egyúttal a mótor elállítása, vagy üzemzavar esetén az esés következtében föllépő levegőnyo­más ugyanezen forgó ernyőket forgásba hozza, mely forgás az esést egyenletessé teszi és a forgó fölület arányai szerint mérsékeli. Természetes, hogy a forgóernyő­nek, vagy forgóernyőknek motorral történő és fölfelé irányuló forgatása mérsékeltebb forgási sebesség mellett a levegőben való szabad lebegést is lehetővé teszi, úgyszin­tén a motorral történő függőleges és egyen­letes leszállást is. A találmány lényegében függőleges ten­gelyre ágyazott, célszerűen négyszárnyú kerékből áll, melynek szárnysíkjai a kerék tengelyére merőleges síkhoz képest ferde helyzetben vannak elrendezve. A mellékelt rajzon a találmány tárgya vázlatosan van föltüntetve, még pedig az 1. ábrán elölnézetben, 2. ábrán fölülnézetben, a 3. ábrán a kerék egyik szárnyfölülete na­gyobb léptékben, a 4. ábrán pedig négy keréknek célszerű elrendezése fölülnézetben van ábrázolva. Célszerűén a repülőgépnek (a) merevítő­jével helytállóan, vagy csuklósan kapcsolt (b) tengelyre (c) lemezek vannak forgat­hatóan ágyazva. A (c) lemezek közé négy (e) keret van erősítve, melyeknek síkjai a (c) lemezek síkjával hegyes szöget zár be. Az (e) keretekben selyem, vagy hasonló nagy ellenálló képességű szövet, vagy efféle van kifeszítve. Természetes, hogy a találmány tárgyár nak többféle változtatása eszközölhető a találmányi gondolat sérelme nélkül; így pl. a szárnyak alakját, azok számát, vala­mint az ernyők tengelyének ia géppel való összefüggését tetszés szerint és a minden­kori célnak megfelelően változtathatjuk. SZABADALMI IGÉNY. Forgóernyő röpülőgépekhez, jellemezve függőleges tengelyre ágyazott* a víz­szintessel hegyes szöget képező s^lrny­fölületekkel biró ernyő által. (1 rajzlap melléklettel.) paí.las részvénylamabáa nyomdája budapestek

Next

/
Thumbnails
Contents