61191. lajstromszámú szabadalom • Szellőztetők és hasonlók hajtására szolgáló súllyal működtetett mótor

Megjelent 1913. évi szeptember lio 27-én. MAGY. SZABADALMI K1R. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 61191. szám. VUI/k. OSZTÁLY. Szellőztetőb és hasonlók hajtására szolgáló súllyal működtetett mótor. MAKTINEZ BADIA MANÜEL ÉS CBUZ ALFONSE FERNANDEZ MAGÁNZÓK TAMPÁBAN. A bejelentés napja 1912 janius hó 18-ika. A jeleii találmány tárgya súllyal működ­tetett mótor, melynek segélyével nagyobb számú tengelyt aránylag nagy sebességgel hajthatunk, mimellett e tengelyek fordulat­száma szűk határok közt szabályozható. Az alábbiakban e mótor egy szellőztető­vel kapcsolatban van ismertetve, jellemző tulajdonsága emellett abban áll, hogy egy fogantyú egyszerű eltolásával lehet az elő­téttengelyt üzembe, vagy nyugalomba hozni. Csakúgy, mint más, súllyal működtetett motoroknál, itt is egy fékezőmű bekapcso­lásával biztosítjuk az egyenletes fordulat­számot. A mellékelt rajzon az 1. ábra a gép függélyes metszete, a 2. ábra annak az 1. ábra 2—2 vonala mentén vezetett vízszintes metszete, a 3. ábra a gép tokjának alulról való nézete, a 4. ábra egy fékező mechanizmus nézete, az 5. ábra egy részlet nézete mely csak egy bizonyos irányban ható záróáttétel egy ré­szét ábrázolja, a 6. ábra az 5. ábrához hasonlóan az álta­lános áttevés egy módosítása, a 7. ábra a mótor egy másik kiviteli alak­jának metszete, a 8. ábra az 1. ábrán föltüntetett mótor kí­vülről való nézete, végül a 9. ábra a tok egy módosított kiviteli alak­jának kívülről való nézete. Az (1) mennyezetrozettán alkalmas módon egy pár, egymásban eltolható (2) és (3) cső van megerősítve, melyeket a (4) béklyó se­gélyével egymáshoz képest kellő helyzetben lehet tartani. A (3) cső alsó végén az (5) tok van megerősítve, melynek belseje a (6) ajtón át (8. ábra) könnyen hozzáférhető. Az (5) tokban lévő (7) fenék a tok fede­léig nyúló (8) falat tartja, melyben a (9) tengely van ágyazva. E tengelynek a tok­bólkinyúló vége egy négyszögletes csapnyúl­ványon a (10) kézi forgattyút hordja. A (9) tengelyen a (11) kötél-, vagy láncdob van ékkel megerősítve, melynek (12) vonó eleme a (2) és (3) csöveken keresztül a (14) tartóban ágyazott (13) vezető csigák fölött van elvezetve. A (14) tartó egy (15) lapon nyugszik és a (12) vonóelem szabad vé<:e a (16) súlyokat hordja, melyek úgy vannak kiképezve, hogy könnyen levehetők, vagy fölilleszthetők. A (9) tengelyen lazán ülő (19) homlok­kereket a (18) karima egy a tengelyre szilárdan fölékelt (17) zárókerék oldalához

Next

/
Thumbnails
Contents