61185. lajstromszámú szabadalom • Eljárás igen kis átmérőjű Wolfram-drótok előállítására

Megjelent 1913. évi szeptember lio 27-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 61185. szára. Vll/h. OSZTÁLY. Eljárás igen kis átmérőjű wolframdrótok előállítására. KRAUSE OTTÓ MÉRNÖK BERLINBEN. A bejelentés napja 1911 julius hó 18-ika. Elsőbbsége 1911 március hó 2-ika. Jelen találmány tárgya eljárás igen kis átmérőjű volframdrótok előállítására. Az eljárás azon alapszik, hogy a wolf­ramtestet először izzó állapotban való me­chanikus megmunkálás által megfosztjuk kristályos struktúrájától, azután pl. húzás vagy hengerelés által igen vékony drótok alakjára hozzuk és végül az ily módon kapott drót külső rétegét nedves úton eltávolitjuk, pl. leoldjuk. Az eljárást párhuzamosan kapcsolt kon­taktusok sorozata segélyével foganatosítjuk, mely kontaktusok a dróthoz, az utóbbinak a megvékonyító folyadékon való áthaladása közben elektromos áramot vezetnek. A mechanikus megmunkálást a kiindu­lási anyagnak izzó állapotban való hen­gerelés, kalapálás vagy sajtolás segélyével eszközölt, tartós gyúrása által végezhetjük. A tetszésszerinti keresztmetszetű drótnak erre következő, húzás vagy hengereléa által eszközlendő alakítását célszerűen addig folytatjuk, mig körülbelül s /10 0 mm. átmé­rőket érünk el. Az ezen átmérőkre való húzás vagy hengerelés mindig nagyobbodó nehézségekbe ütközik és végül azon akad meg teljesen, hogy a legkisebb átmérő ré­szére szükséges fúrt gyémántok már nem áilíthatók elő. Az eljárás vegyi illetve elektrochemiai része legelőnyösebben ott kezdődik, ahol az eljárás mechanikus része gazdaságtalanná válik, vagy egyáltalán nem folytatható. A vegyi megmunkálás célja az, hogy a fölü­letről kezdve a drótnak jelentékeny súly­részét eltávolítsuk. A vegyi megmunkálás foganatosítására a drótot általában oly fürdőbe helyezhetjük, mely oxydálószert tartalmaz. Minthogy a wolfram savképzőelem, ennek folytán ter­mészetesen egy alkálikus fürdő alkalmas különösen. A megvékonyítás igen erős és oxycláló savakkal is végezhető ugyan, azon­ban gyakorlatilag alig fogunk ily szert használni, minthogy az alkálikus oldatban való lemarás rendkívül kényelmesen és biz­tosan megy végbe. Igen alkalmas pl. a ferriciankáli alkálikus oldata, mely megle­hetős hígításban alkalmaztatik, hogy a marás lassan menjen végbe, már arra való tekintettel is, hogy sokkal könnyebben ha­tározható meg ebben az esetben azon idő­pont, amelyben a folyamat a meghatározott átmérő elérésére megszakítandó, mint akkor, ha tömény oldatokkal dolgozunk, melyek túlságos gyorsan hatnak. A ferricyankális alkálikus oldattal egyen­értékűnek tekintendők a legkülönbözőbb

Next

/
Thumbnails
Contents