61057. lajstromszámú szabadalom • Berendezés kutak szellőztetésére

Megjelent 1913. évi szeptember hó 13-án. MAGY. ggg. KIR. SZABADALMI SSISÍ HIVATAL SZABADALMILEIRAS 61057. szám. XXI/©. OSZTÁLY­Berendezés kutak szellőztetésére. HÖNIG OTTÓ SZÍV ATT YŰKÉSZÍTÓ ARADON. A bejelentés napja 1912 december hó 20-ika. Az eddigi szivattyús kutaknál az aknában lévő levegő, az akna szűk volta miatt, vagy egyáltalán nem, vagy csak igen nehezen cserélhetődik ki és a kútban fejlődő, több­nyire mérges gázok nem távozhatnak el, mert a szivattyú állványa csaknem légmen­tesen befödi az akna száját. A jelen találmány tárgya ezen hátrány kiküszöbölését célozza és abban áll, hogy a szivattyú üreges állványába fölül megfe­lelő nyílásokat alkalmazunk, és ezáltal a külső levegő és az aknában lévő levegő között nyílt összeköttetést létesítünk, mimel­lett gondoskodva van arról, hogy az utóbbi időnként fölkavartassék. A mellékelt rajzon a találmány tárgyát tevő berendezés példaképen egy szívó-nyomó kúton való alkalmazásában van föltüntetve, azonban az természetesen bármilyen más szerkezetű szivattyús kútnál is alkalmazható. Az (f) állvány fölső részén (a), alsó részén pedig (b) nyílásokkal van ellátva, mely utóbbi a külső levegő beáramlására szolgál, míg a fölső (a) nyílások a gázok és levegő kivezetését eszközlik. Avégből, hogy a levegő áramlását az aknában élősegítsük az (e) szivattyúcsövön (c)-nél egy kis nyílást alkalmazunk és ebbe pl. (d) rózsát vagy máseffélét csavarolunk, amelyen keresztül a szivattyú működtetésé­nél- apró cseppekben víz fog az aknába visszahullani. Ezen visszahulló víz elegendő légáramlatot létesít arra, hogy az akna szellőztetését eszközölhessük. Bizonyos esetekben, különösen mélyebb kutaknál, a (b) nyílásokba belülről megfe­lelő hosszúságú, a rajzban pontozottan jel­zett (g) csöveket alkalmazunk,melyek a külső levegőt csaknem a víz fölszinéig vezetik le, mely levegő azután a kútban lévő gázokkal együtt (a)-nál távozhat. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Kutak szellőztetésére szolgáló berendezés, jellemezve azáltal, hogy a kút üreges állványa alul és fölül nyílásokkal van ellátva. 2. Az 1. igény szerinti berendezés fogana­tosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy a szellőztetés elősegítésére az alsó nyí­lásokba a külső levegő bevezetésére csö­veket alkalmazunk, melyek mélyen ,a kút aknájába érnek. 3. Az 1. vagy 2. igények szerinti berende­zés foganatosítási alakja, jellemezve

Next

/
Thumbnails
Contents