61018. lajstromszámú szabadalom • Eljárás polihalogéntartalmú alkoholok esztereinek gyógyhatású savakkal való előállítására

Megjelent 1913. évi szeptember hó 11-én. s'^WO Lo0/ : MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 61018. szám. lV/h/2. OSZTÁLY. Eljárás polihalogéntartalmú alkoholok esztereinek gyógyhatású savakkal való előállítására. DR WOLFFENSTEIN RICHÁRD TANÁR VEGYÉSZ BERLIN­CHARLOTTENBURGBAN. A bejelentés napja 1912 október hó 17-ike. Polihalogéntartalmú alkoholokat, amelyek magukban véve általában erős anesztéziás hatással bírnak, kombináltak már a gyó­gyászatilag fontos acetilszalicilsavval a meg­felelő e3zterekké. Ez az előállítás azonban körülményes, amennyiben szükségessé teszi a reakciónak sósavkötő anyagok jelenlété­ben való foganatosítását, avégből, hogy a szabaddá váló sósav leköttessék. Várakozás ellenére kitűnt már most, hogy polihalogéntartalmú alkoholok eszterifikálása olyan gyógyhatású savakkal, amelyeknek fenolcsoportjába még nem léptek be vasas csoportok, lényegesen egyszerűbb és azt az alkatrészek egyszerű fölmelegítése által el lehet érni. így pl. a legegyszerűbb módon lehet a szalicilsavat, mint ilyet, az alko­holokkal kombinálni, vagy a megfelelő kre­zotinsavesztervegyületeket, vagy pl. a vale­riansavesztervegyületeket is előállítani. így pl. 95 gr. szalicilsavkloridot 101 gr. triklórizobutilalkohollal kb. lVa órán át 120—140° C-nál melegítünk. Az így kelet­kezett szalicilsavtriklórizobulileszter a re­akciótermék ek híg szódaoldattal és ligroin­nal való kezelésénél ez utóbbiban föloldódik és azután kikristályosítható. A vegyület kb. 81—82° C-nál olvad, 170° C-nál nem egé­szen bomlás nélkül forr, alkoholban köny­nyen, vízben nehezen oldódik. Nem szüksé­ges kész szalicilsavkloridból kiindulni, ha­nem avégből, hogy pl. a triklórizopropil­szalicilsavesztert megkapjuk, eljárhatunk akképeu, hogy 63 gr. szalicilsavat 72 gr. triklórizopropilalkohollal és 30 gr. zinkklo­riddal két órán át 100—110° C-ra hevítünk. A keletkező vegyület elválasztása a meg­adott módon történik. A parakrezotinsavnak acetonkloroformmal való kombinálásánál a parakrezotinsavace­tonkloroformesztert kapjuk, amely jól kris­tályosodik és 97° C-nál olvad. Valamely valeriánsavesztervegyület, pl. tribromizobutilizovalerilsaveszter előállítása végett 51 gr. tribromizobutilalkoholt és 21 gr. izovalerilkloridot visszafolyású hűtővel vízfürdőn a sósavfejlődés megszűnéséig me­legítünk. A szokásos tisztító eljárás után az észtért olaj alakjában kapjuk, amely kb. 15 mm. vákuumban kb. 135—140° C-nál desz­tillálható. Az olaj a közönséges orgános oldószerekben oldódik; vízben oldhatatlan. Ha a fönti reakciónál valerilklorid helyett brómvalerilkloridot alkalmazunk, akkor

Next

/
Thumbnails
Contents