60960. lajstromszámú szabadalom • Eljárás úgynevezett likacsos fém előállítására

Megjelent 1913. évi szeptember hó 5-én. MAGY. JGG|S KIR. SZABADALMI jHb HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 60960. szám. XVI/C. OSZTÁLY. Eljárás úgynevezett likacsos fém előállítására. HANNOVER HARALD IMMÁNUEL, A KOPENHÁGAI POLITECHNIKAI TANINTÉZET IGAZGATÓJA KOPENHÁGÁBAN. A bejelentés napja 1911 november hó 11-ike. Jelen találmány tárgya eljárás rendkívüli nagyszámú finom likaccsal biró fémek vagy ötvözetek előállítására. Ily fémeket vagy ötvözeteket egyszerűség kedvéért a továb­biakban likacsos fémeknek fogjuk nevezni. Ezen likacsos fémek előállítására oly ötvözeteket használunk, melyeknél az öntésre következő megdermedésnél a nehezen olvadó részek kicsurognak, még mielőtt a többi, könnyebben megolvadó részek, különösen pedig az úgynevezett eutektikus ötvezetek megdermednének. Ha az ilyen ötvözetet valamivel a köny­nyebben olvadó ré3zek, különösen az eutek­tikus ötvözet olvadási hőfokán túl fölhevít­jük, ezek a részek, különösen az eutektikus ötvözetek a többi, masszából kihajthatók, amennyiben azokat vagy kifuvatjuk, ki­szivatjuk, folyadéknyomás által kihajtjuk, vagy pedig centrifugális erő, lökés vagy vibráció (rezgetés) által kihajtjuk. Hogy pl. valamely ötvözetből egy eutek­tikus ötvözetet kituvassunk, az ötvözetet cső alakjában vagy ennek egy része alak­jában önthetjük, vagy pedig fenék gyanánt egy csőbe helyezhetjük. A cső fölhevítése után az eutektikus ötvözet kifúvása azáltal történhetik meg, hogy a csőbe nyomás alatt szénsavat vezetünk. így például egy föl­hevített antimonólomötvözetből, mely dúsabb ólomtartalommal bír, mint az eutektikus antimonólomötvözet, az eutektikus ötvözetet azáltal fúvathatjuk ki, hogy a esőbe körül­belül 1 légköri túlnyomással szénsavat veze­tünk be. Annak, hogy speciálisan szénsavat említünk ezen célra, az az. oka, hogy ez a gáz a fölhevített ötvözettel szemben igen indifferens. A gyakorlatban leginkább az a módszer vált be, mely a centrifugális erő fölhasz­nálásával hajta ki a könnyen olvadó része­ket, különösen az eutektikus ötvözeteket oly lemezekből, melyek pl. antimonból és ólomból vannak öntve oly összeállításban, hogy azok több ólmot tartalmaznak, mint az eutektikus ötvözet. A kihajítás után lénye­gében ólomból álló likacsos fémet kapunk, mely akkumulátorlemezek, szűrőlapok stb. gyanánt használható és a savnak az akku­mulátorban rendkívül nagy kontaktusfölü­letet nyújt úgy, hogy eddig el nem ért kapacitású és csekély súlyú akkumulátort kapunk. A likacsos fémek likacsai különféle módon más anyagokkal tölthetők meg; így lehet pl. azokba olajat beszivatni vagy olvasztott

Next

/
Thumbnails
Contents