60906. lajstromszámú szabadalom • Automobil emelődaru

Megjelent 1913. évi augusztus hó 30-án. MAGY. ggjs KIR. SZABADALMI JBS HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 60906. szám. V/f. OSZTÁLY. Automobilemelödarú. BOYER MIHÁLY MÉRNÖK PÁRISBAN. A bejelentés napja 1912 október hó 5-ike. A találmány az automobil motorján al­kalmazott berendezésből áll, amely egyszerű kézfogások segélyével lehetővé teszi a motort úgy a jármű továbbítására, valamint egy az alvázon elrendezett csiga működtetésére használni. A mellékelt rajzokon: az 1. ábra a találmány tárgyát elölnézetben, részben metszve, a 2. ábra ugyanazt fölülnézetben, csiga nél­kül, a 3. ábra a darút fölülnézetben mutatja. A darúárbóc forgatása, valamint a kábel­nek föl- és letekercselése, ugyanazon mótor segélyével történik, mely a járművet, amelyre szerelve van, mozgatja. A berendezés, illetőleg a motor működte­tése, ismert közlőmővek közvetítésével egy­szerű kézi emeltyűk segélyével történik, melyek közül kettő elől, a mótor vezető­ülése előtt és kettő a csiga működtetésére hátul rendezhető el. A motorikus erő a csigára közvetlenül a mótor hajtótengelye által, vagy pedig lánc által is, vagy valamely más hasonló köz­benső szerv által vihető át. A mellékelt rajzokon a motorikus erő példaképen, a mótor hajtótengelye által van átvíve. Miután a motort a továbbítóműtől szét­kapcsoltuk, az (I') mótortengelyen lazán ülő végnélküli csavar, kapcsolódik a (Z) tenge­lyen elrendezett (Y) fogaskerékkel. A (Z) tengely egyik végén kúpos (A) fogaskerék van fölékelve, mely mozgását az (I) ten­gelyre szerelt, ferdén álló kis (B) fogaske­rékkel közli. Ezen tengelynek hátsó végén elrendezett kúpos (C) fogaskerék, mozgását, a (H) ten­gelyre ékelt (D) kúpkeréknek továbbítja. A (H) tengelyen végnélküli (G) csavar és (E) fogaskerék lazán forog. E kettő között a (H) tengelyen a rugó­val ellátott, .kétoldalról működő kapcsoló karmantyú lazán van elrendezve, mely föl­váltva (E) kerékkel, vagy (G) tárcsával kapcsolható. Működési módja a következő: I. eset: Ha a teher emelése céljából a (V1 ) ká­belt vagy láncot, az (U) dobra föl kell te­kercselni, akkor az (E) kerék egy az (I') tengelyen ékelt (K) fogaskereket működtet. Ezen (F) tengelyen végnélküli (L) csavar van megerősítve, amely (N) csigakereket működtet. Az utóbbi merőleges (T) tengelyre van ékelve, melynek fölső végén (P) és (Q) bolygóáttételt működtető, kúpos (0) fogas-

Next

/
Thumbnails
Contents