60900. lajstromszámú szabadalom • Vízemelőberendezés

Megjelent 1913. évi augusztus hó 30-áu. MAGY, f*gj| KIR. SZABADALMI jB®| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 60900. szám. XXI/c. OSZTÁLY. Vízemelőberendezés. MURTA SÁMUEL MAGÁNZÓ ST.-LOUISBAN. A bejelentés napja 1912 április hó 13-ika. Elsőbbsége 1911 április hó 14-ike. Jelen találmány azon vízemelő berende­zésekre vonatkozik, melyeknél a víz vagy más folyadékok emelésére egy nyomóközeg alkalmaztatik. A találmány célja égy nagy teljesítőképességű, igen egyszerű vízemelő­berendezés létesítésében áll. Az 1. ábra a találmány szerinti vízemelőbe­rendezés függélyes metszete; a 2. ábra a fúvókának és az ezzel szom­szédos részeknek nagyobb léptékben raj­zolt metszete; a 3. ábra a 2. ábra x—x vonala szerinti vízszintes metszet és a 4. ábra a 2. ábra y—y vonala szerinti vízszintes metszet. Az (1) köpeny nyomólevegő vagy más nyomóközeg fölvételére szolgál, mely a (2) csövön át vezethető a köpeny fölső végébe. Az (1) köpenyen belül elrendezett (3) el­vezetőcső a köpeny fölső végén alkalma­zott (4) tömítőszelencén áthatol és alsó végén az (5) ejektorfuvóka van megerősítve. Az ejektorfuvóka alsó vége 6 bevezetőnyí­lásokkal van ellátva és a vizfuvóka, fölső végének közelében, a (7) szűkítéssel bír. Az (1) köpenyen a (8) alátámasztás van meg­erősítve, mely a fúvóka részére fölfekvést képez. A vizet a (9) cső vezeti a fuvókához, mely cső a fúvóka fenekében levő anyame­menetbe van becsavarva és a fúvóka (7) szűkí­tésének közelében végződik. A (9) csőalsó vége az(5)fúvóka alatta víz belépésére (10) nyílá­sokkal van ellátva. A (9) csőben a (11) uszó van elrendezve, mely a (13) rúp altal a (12) elzárószeleppel van összekötve; a (13) rúd a (9) cső alsó végén lévő lyukasztott süve­gen áthatol. Az (1) köpenyben a (12) szelep részére a (15) szelepfészek van alkalmazva. Üzemközben a berendezés alsó része a vízbe vagy más emelendő folyadékba me­rül, mely a köpeny alsó részén lévő (16) nyílásokon át lép a köpenybe. A köpeny fölső részébe bevezetett nyomóközeg a (6) nyílásokon át az (5) ejektorfuvókába és a (9) cső fölső vége, valamint a fúvóka szűkí­tése között lévő gyűrűalakú teren át áram­lik, míg végül a belső (3) elvezetőcsövön át eltávozik. A nyomóközeg a köpeny alsó részében a fúvóka alatt vákuumot igyek­szik előállítani, miáltal a folyadék a (16) nyílásokon át belép és a (9) csövön, a fúvókán és a (3) csövön át fölfelé áramlik. Mindaddig, míg nyomóközeg áramlik a fúvókán át, az elzárószelepet a fölfelé áramló folyadék nyitva tartja; ha ellenben a nyomóközeg beyezetését elzárjuk, akkor az önsúlyánál fogva lesülyedő folyadék a szelepet önműködően zárja, miáltal a folya-

Next

/
Thumbnails
Contents