60845. lajstromszámú szabadalom • Eljárás mesterséges szálaknak előállítására

^ Megjelent 1913. évi augusztus hó 3'í-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 60845. szám. XIV/a/l. OSZTÁLY­Eljárás mesterséges szálaknak előállítására. DB SARASON LEOPOLD ORVOS BERLINBEN. A bejelentés napja 1912 szeptember hó 14-ike. A jelen találmány eljárás mesterséges szálaknak alginsavból való előállítására. Ha alginsavat tartalmazó oldatokat ismert módon, szűk nyílásokon át cóaguláló olda­tokba fecskendezünk, összefüggő, fonható szálak keletkeznek, melyek selyemszálak vagy lószőr gyanánt alkalmazhatók. Az el­járásnak foganatosítására előnyösen algin­savas alkáliáknak oly vizes oldatát alkal­mazzuk, melynek szilárdanyagtartaima kb. 10®/.. Különösen jó eredményeket érünk el akkor, ha a koaguláló fürdőnek hőmérsék­lete nagyobb, pl. 70—80° és a szálat ki­feszített állapotában szárítjuk meg, mint­hogy a hőmérsékletnek emelésénél jobban fonható, a szálaknak megfeszített állapot­ban történő szárításánál pedig kevésbé duz­zadó szálakat kapunk. Az előállított ter­méknek tulajdonságai a koaguláló szernek megválasztásával és a kifecskendezendő oldathoz adott pótlékoknak alkalmazásával módosíthatók. A szálaknak duzzad ási ké­pessége fokozottabb mértékben csökken, ha a koagulálást savanyú fürdőben végezzük. Ismeretes mesterséges szálaknak előállí­tása tengeri növényeknek kocsonyásodó al­katrészeiből, de ez az eljárás csak az agar­agar név alatt ismert és csak meleg álla­potban folyékony gelosenak földolgozására szolgál, míg a jelen találmányt képező el­járásnál a hideg állapotban használható, nem kocsonyásodó és az agar-agar kémiai és fizikai tulajdonságaitól eltérő tulajdon­ságokkal biró alginsav-oldatokat alkalmaz­zuk, melyeknek fonhatósága, alkalmas cóa­guláló fürdőknek használatánál, összehason­líthatlanul jobb, mint a geloseoldatoké. Hogy az alginsavat tartalmazó oldatok cóaguláló anyagokkal érintkezve, illetve le­csapó fürdőn átvezetve, hirtelenül fölcsévél­hető és fonható szálakká alakulnak át, azon ténynek ismerete mellett sem volt várható, hogy az alginsavakból, beszárítás útján, hajlékony hártyák állíthatók elő, amelyeket koaguláló anyagoknak, pl. fémsóknak al­kalmazása mellett oldhatlanokká lehet tenni. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás mesterséges szálaknak előállítá­sára, azáltal jellemezve, hogy finom nyí­lásokon kifecskendezett, alginsavat tar­talmazó oldatokat koaguláló anyagok hatásának teszünk ki. 2. Az 1. alatt igényelt eljárásnak egy foga-

Next

/
Thumbnails
Contents