60820. lajstromszámú szabadalom • Kontaktus dugó

___ Megjelent 1913. évi augusztus hó 85-én. MAGY. ffev KIR* SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 60820. szám. vil/j. OSZTÁLY. Kontaktusdugó. SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT CÉG WIENBEN. A bejelentés napja 1912 április hó 2-ika. Elsőbbsége 1911 márcins hó 18-ika. Jelen találmány tárgya kontabtusdugókon eszközölt oly elrendezés, melynek célja, hogy a dugó és hüvely között állandó és jó kontaktust létesítsen. Ezt a célt a mel­lékelt rajzon példakénti kiviteli alakban föl­tüntetett szerkezet által érjük el. Amint az 1. ábrából látható a kontaktus két részből áll és pedig az (a) dugóból és az ezen alkalmazandó rúgós (b) süvegből. Utóbbi igen sokféleképen állítható elő, így például mint a 2. ábrán látható, egy csil­lag alakú részből, melyet lemezből csáko­zunk ki és alkalmas készülék segélyével az 1. ábrán (b)-vel jelölt alakra hozunk. Magá­tól értetődik, hogy ezt a süveget húzás ál­tal is előállíthatjuk, mikor is a rúgós nyel­veket a hengeres köpenynek kivágása által képezzük ki. A kész süveget jnint a 3. ábrán látható a dugóra ráhúzzuk és a dugón látható peceknek leszögecselése által a dugó­val szilárdan összekötjük'. Hogy a rúgós kontaktusnyelveknek elhaj­lódását meggátoljuk, a leírt módon előállí­tott dugót célszerűen egy tetszőleges szi­getelő anyagból való foglalatba mélyítve behelyezzük, amint azt példaképen a 4, ábra föltünteti. SZABADALMI IGÉNY. Kontaktusdugó azáltal jellemezve, hogy egy fémdugón rúgós, nyelvekre vagy sávokra osztott fémhüvely van kúpos alakban alkalmazva, melyet a dugóval együtt áramzárás céljából a szembenfekvő fém­hüvelybe betolunk. x (1 rajzlap melléklettel.) paila8 részvény! ár8 a ság nyomdája bumm>i"~

Next

/
Thumbnails
Contents