60819. lajstromszámú szabadalom • Eljárás dihydroxyl-dicarboxylsavak előállítására

___ Megjelent 1913. évi augusztus hó 85-én. MAGY. gjw KIR. SZABADALMI jÉSg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 60819. szám. VII/i. OSZTÁLY. Eljárás dihydroxyl-dicarboxylsavak előállítására. ROYAL BAKING POWDER COMPANY CÉG NEW-YORKBAN. A bejelentés napja 1912 junius hó 8-ika. A jelen találmány dihydroxyl-dicarboxyl­savak, illetőleg a borkősavak és ezek izo­merjei előállítására vonatkozik, glyoxylsav­nak, vagy glyoxylatnak az alább ismertetett föltételek mellett történő redukálás útján. Az itt következő leírás a mellékelt rajz­zal kapcsolatban az eljárás olyan fogana­tosítási módját ismerteti, mely szerint a redukció elektrolytikus úton történik bor­kősavak, illetőleg szőlősav és a mezo-bor­kősav előállítása céljából. Az itt leírt és a rajzon ábrázolt készülék csak az eljárás foganatosítási módjának ismertetésére szol­gál és a szükséghez képest változhat. A rajzon (A) alkalmas tartályt jelöl, mely valamely, az elektromosságot nem ve­zető anyagból, pl. fából van készítve. A tar­tály alakja mellékes. A katódát, mely alkal­mas (Bl) perforációkkal van ellátva, (B) jelöli (C) a katódakapcsolat. Természetes, hogy az (A) tartály el is hagyható és a katóda maga képezhető ki katódatér gya­nánt, mikor is ezt természetesen szigetelni kell és a (Bl) perforációkat is el kell hagyni. A szóban forgó redukció keresztül­vitelére alkalmas katódák pld. réz-, arany-, platina-, nikkel-, ezüst-, vas-, vagy szénből készíthetők. (D) az anóda és (E) az anódakapcsolat. Az anóda olyan anyagból készítendő, mely a kísérlet alább fölsorolt föltételei mellett nem támadtatik egy könnyen meg. Platina, vagy platinaháló igen jónak bizonyult e célra, lehet azonban más anyagú anódákat is használni. (F) egy alkalmas anyagból való likacsos diafragmát jelöl, mely a katóda­teret az anódatértől elválasztja. Ajánlatos a katóda fölületét tisztán, sőt fényesen tartani és hideg oldatokat hasz­nálni. Ha oldhatlan katódákat használunk, pl. aranyat stb., akkor a glyoxylat-oldatot neutrális, sőt savanyú állapotban (a sav az adott esetben csakhamar neutralizálódik a keletkezett alkáli folytán) alkalmazhatjuk, anélkül, hogy ezzel a katódafölület vezető­képességét befolyásolnék. Ha ellenben old­ható katódákat pl. rézkatódákat használunk, akkor célszerű a munkát alkálikus elektro­lyttal kezdeni és ezt a redukció tartama alatt ilyen állapotban megtartani. Ha a katódafölületek valamely okból bemocsko­lódnának, azokat valamely módon meg lehet tisztogatni. A tiszta katódafölület mellett az oldat megközelítő neutralítása vagy alkálimítása kívánatos. Az eljárás foganatosításának példája gya­nánt, melyet a föntemlített elektrolytikus uton foganatosítunk, szolgáljon a következő

Next

/
Thumbnails
Contents