60807. lajstromszámú szabadalom • Huzatszabályozó tűzcsöves kazánok részére

_____ Megjelent 1913. évi augusztus hó 32-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI jl§g HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 60807. szám. V/e/2. OSZTÁLY. Huzatszabályozó tözcsöves kazánok részére. SCHULZ KARL WILHELM MAGÁNMÉRNÖK SPANDAUBAN. A bejelentés napja 1912 október hó 14-ike. Tűzcsöves kazánoknál ismeretes eljárás, hogy a gázokat a csövek mentén hosszabb út megtételére kényszerítik, azon célból, hogy melegüket tökéletesebben adják le. Az ezen célra ezideig fölhasznált eszközök azonban nem elegendők ahhoz, hogy a füst­gázokat a csőfalakkal egész útjuk mentén benső érintkezésben tartsák, mivel ezideig nem sikerült a gázokat erélyes örvénylő mozgásba hozni. Jelen találmány a kivánt célt azáltal éri el, hogy a tűzcsöveken belül szilárd és moz­gékony elhárító fölületeket alkalmaz, hogy továbbá a szilárdan álló eltérítő fölületek abszolút és viszonylagos helyzeteikben egy­máshoz képest beállíthatók. Mellékelt rajzon látható jelen találmány néhány példaképem kiviteli alakba. 1. ábra tűzesőnek hosszmetszetét, külön­böző oldalakra hajló csappanókkal, 2. ábra keresztmetszetet hozzá, 3. ábra második kiviteli alakot, melynél az egyes csappanó-csoportok rudakkal el­tolhatók, 4. ábra ennek keresztmetszetét, 5. ábra harmadik kiviteli alakot, melynél mindkét csappanócsoport közös vonórúddal állítható be, 6. ábra negyedik kiviteli alakot, melynél • i elállítható csappanok váltakoznak forgatható szellőztetőkerékszárnyakkal, 7. ábra ötödik kiviteli alakot, melynél mozgékony csappanok között szilárdan álló szellőztetőszárnyak vannak, 8—10. ábrák forgatható elhajlító fölüle­teknek különböző kiviteli alakjait, 11—13. ábrák ezen eltérítőfölületeknek oldalnézeteit, 14—17. és 19. ábrák az eltérítőfölületek­nek további kiviteli alakjait, 18. és 20. ábrák a 17. és 19. ábrákhoz tar­tozó homloknézeteket, 21. ábra további kiviteli alaknak oldalné­zetét, melynél függélyesen álló lapocskák váltakoznak ferdén álló lapocskákkal, 22. ábra ennek oldalnézetét, 23. ábra fölülnézetét, 24. ábra az utolsó, kiviteli alaknak oldal­nézetét, zegzugos vezetőcsatornával, 25. ábra ehhez homloknézetet, 26. ábra pedig fölülnézetet tüntet föl. Az első kiviteli alaknál két ellenkező ol­dalra hajló (a, b) lemezcsoport van, melyek szilárdak, vagy mozgékonyak, kívülről be nem állíthatóak és a cső középvonalába eső (c) lapos vasrúdhoz vannak erősítve. A 3. és 4. ábra szerinti második kiviteli alaknál a csappanóesoportok hasonlóan van-

Next

/
Thumbnails
Contents