60801. lajstromszámú szabadalom • Berendezés vontató ekemozdonyok, mótorosekék és hasonlók hajtókerekei közé beiktatott kiegyenlítő hajtás be- és kikapcsolására

, -f * Megjelent 1913. évi augusztus hó 22-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LE / 60801. <TÖ X/a. OSZTÁLY. /őW Berendezés vontatóekemozdonyok, mótorosekék és hasonlók hajtókerekei közé beiktatott kiegyenlítő hajtás be- és kikapcsolására. J. KEMNA GÉPGYÁR ÉS VASÖNTÖDE CÉG BHESLAUBAN. A bejelentés napja 1912 október hó 17-ike. *J 1 i Yontatóekemozdonyoknál, motoros ekék­nél és hasonlóknál1 a hajtókerekek közé be­iktatott kiegyenlítő hajtás a mezőn rend­szerint ki van kapcsolva és csak rövid időre kapcsoltatik be időnként. Ugyanis a szántásnál többnyire egyenes vonalú utakat futnak be az ekék, amelyen a kiegyenlítő hajtás nem szükséges, sőt nem is kívána­tos úgy, hogy a kiegyenlítő hajtást tesak az egyenes vonalú pálya végén kell a vonó­berendezés megfordítására, vagy pedig Carré-ekéknél a szántásnak harántirány­ban való folytatására rövid időre be- lés azután rögtön újra kikapcsolni. A bekapcsolás ez idő szerint egy csap segélyével történik, amelyet a kiegyenlítő hajtás egyik oldalsó kúpkerekén és a dif­ferenciális kereket hordozó hajtókeréken alkalmazott lyukon dugunk keresztül, ami által e két kerék egymással merev kap­csolatba jő. Emellett az oldalsó kúpkeré­ken rendszerint egyetlen lyuk, a hajtóke­réken egy lyukkoszorú van alkalmazva. (A nagy igénybevételnek kitett és ennek meg­felelően tetemes vastagsággal biró csap­nak fölvételére szolgáló lyukak a hajtott keréken (egymástól nagy távolságra van­nak. A jármű által befutandó rövid kanya­roknál azonban a hajtó és az oldalsó kúp­kerék közötti viszonylagos eltolódás igen kicsiny és rendszerint nem éri el, a hajtó­kerék lyukainak osztástávolságát úgy, hogy a kiegyenlítő hajtásnak újból való kikapcsolása nem, amint kívánatos, laaon­; nal a kanyar végén, hanem gyakran ícsak sokkal később eszközölhető. E hátrány megszüntetésére a találmány szerint a hajtandó kerék lyukkoszorúja egy sűrű fogazású fogkoszorúval, a csap pedig egy vagy több fogasszegmenssel van helyettesítve, amelyek az oldalsó kúpke­rék fogasvezetékein keresztülnyúlnak. A mellékelt rajzon a találmánybeli be­rendezés vázlatosan van föltüntetve, éspe­dig az 1. és 2. ábrán ki- és bekapcsolt, ki­egyenlítő hajtással, a 3. ábra pedig az oldalsó kúpkerék hom­loknézetét mutatja. A kiegyenlítő hajtás ismert módon az (1) tengelyen szilárdan ülíő (2) oldalsó kúp­kerékből és azon perselyével lazán forgató ható (3) oldalsó kúpkerékből áll, mimellett a két (2, 3) oldalsó kúpkerék a (6) diffe­renciális ^kúpkerék által van egymással összekötve, amely a (2) kúpkerék agyán \ i u

Next

/
Thumbnails
Contents