60779. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés fának szabadban való elszenesítésénél keletkező desztilláció termékeknek kihasználására és fának kátrányanyagokból való impregnálására

Megjelent 1913. évi augusztus hó 13-án. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI WFFIM HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 60779. szám. X/k. OSZTÁLY. Eljárás fának boksákban történő elszenesítésénél keletkező desztillációtermékek­nek nyerésén és berendezés ezen eljárásnál fának impregnálására. DENZ NÁNDOR ERDÉSZ NEMILÁBAN. A bejelentés napja 1911 október hó 21-ike. Jelen találmány célja a fa elszenesítésé­nél a boksákban keletkező destillációtermé­keknek hasznosítása, mely célt főleg azáltal érjük el, hogy a destilációtermékeket egy csövön elvezetjük, melyet a boksának azon a helyén alkalmazunk, amelyen éppen az elszenesedés végbe megy. A csatolt rajzon az 1. ábra egy boksának hosszmetszetét tünteti föl a szénégetés kez­detén, a 2. ábra ugyanolyan hosszmetszet, mint az 1. ábra, csahogy már nagyon előre­haladt elszenesítési folyamatnál, végül a 3. ábra egy ily boksának keresztmetszete. . A boksa az (a) téglafalazatból áll, mely alaprajzban egy a mellső keskeny oldalon nyitott derékszögű négyszöget képez. . A (b) fenék gyöngén lejtős és pedig úgy a hosszirányban, mint pedig a két oldalfal felé is. Az (a) falazat hézagait úgy tömítjük el, hogy azokon keresztül léghuzat nem ke­letkezik. A (b) fenéknek magasságában az (a) ol­dalfalakban egymástól kellő távolságban (c) csöveket alkalmazunk, melyek légnyílásokul szolgálnak. A jelen eljárás keresztülvitelére szolgáló berendezésnek további alkatrészei a (d) SZÍVÓCSŐ, az (e) csővezeték, az (f) hűtő­szekrény, a (g) hűtőcsövek, a (h) kémény és a (k) kifolyócsap. Ha a boksát faimpreg­nálásra is berendezzük, akkor az (e) vezeték és a (g) hűtőcső közzé az (1) impregnáló­dobot iktatjuk be. Faimpregnálás nélküli berendezésnél a kátránynak a faecettől való közvetlen elválasztására az (m) kátránygyűjtő szolgál. A (d) szívócső, (e) csővezeték és a (g) hűtőcső erős vasbádogból készül. A (g) szi­vócsövön könyök van alkalmazva és a szívó­cső alsó végén tölcsérszerűen kiszélesedik. Az (e) csővezeték több egymásba tolható csődarabból áll, melyek közül az utolsó egy kettős könyökcsövet képez és az (1) impreg­náló dobba vezet. A (g) hűtőcső és a (h) kémény közé be­iktatott csődarab az (i) záróelemmel van el­látva, mellyel a léghúzat szabályozható. A (h) kémény a léghuzat létesítésére szolgál. Lényeges előnnyel jár, ha a leírt boksák­ból egymás mellett többet — erdei szén­égetőkben kettőt-hármat, állandó szénége­tőkben hármat-négyet — alkalmazunk, me­lyekhez egy közös impregnáló és hűtőkészü­lék szolgál. Természetes, hogy ekkor a hűtő­csöveknek megfelelően nagyobb átmérővel kell bírniok és a kéménynek is megfelelően

Next

/
Thumbnails
Contents