60751. lajstromszámú szabadalom • Berendezés a hallás megkönnyítésére

megjelent 1913. évi augusztus hó 12-én. MAGY. SZABADALMI KIP, HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 60751. szám! VII/e. OSZTÁLY. Berendezés a hallás megkönnyítésére. VON SUCHORZYNSKI ANTON TECHNIKUS BERLIN/M STEGLITZBEN. A bejelentés napja 1912 márcias hó 30-ika. Elsőbbsége 1911 április hó 20-ika. Jelen találmány a hallás megkönnyítésére szolgáló berendezésre vonatkozik és abban álí, hogy egy vagy több görbe fölületű membrán, melyek vagy mint kagylómem­bránok a fülkagyló alakjának, vagy mint fejsapkamembránok, a fej alakjának felel­nek meg, egy csövecske vagy pálcácska segélyével, mely a hangjáratba bevezethető, a dobhártyával, illetőleg a hallócsontocská­val érintkező rugalmas membráqzacskóval vannak összekötve. Ezáltal a középfül állan­dóan össze van kötve a fülkagylón vagy a fejen elrendezett nagyobb membránnal. A membrán nagyobb" tömege, valamint annak a fölfogandó hanghullámok számára szolgáló nagyobb fölülete a belső fülre erősebb hang­átvitelt tesznek lehetővé, még pedig termé­szetes úton, a középfül útján, melynek halló­csontocskája (kalapács, üllő és kengyel) a dobhártyával kapcsolatban a természetes hangvezetőkészüléket képezik. A nagyobb fejmembránok, melyek példaképen fejsapka­alakkal bírnak, miután azok a fülkagyló­membránnal helytálló kapcsolatba hozattak, együttesen többszörösen fokozott hatást létesítenek a hangátvitelnél. Különösen fon­tos a csövecske vagy pálcácska rugalmasan lágy végének kiképzése, mely a dobhártyá­val, illetőleg a hallócsontoeskával az érint­kezést állandóan föntartja. Legalkalmasabb az ilyen célokra ismert gumizacskó alakja, mely a csontos hangjáratrész térviszonyai­hoz alkalmazkodik és a találmány értelmé­ben a vékony csövecskével vagy pálcácská­val össze van kötve. Az eddigi hasonló gumizacskók, mint gumiárúknál általában szokás, részekből lettek összeragasztva úgy, hogy egyenetlenségek keletkeztek, melyek a lágy anyagnál el nem háríthatók. Az ilyen nem egyenletes helyek idővel azonban hát­rányosan hatottak a gyönge hangjárat­hártyára. Az egyes részek összeragasztása által továbbá lehetetlen volt a gumizacskó kis membránjainak kívánt pontos t alakját és­pontos szögállását elérni úgy, hogy ezen membránnak a dobhártyával, illetőleg a hallócsontocskával való kívánt benső érint­kezése csak részben volt elérhető. Egy to­vábbi hátrány származott a régi berendezés hossza által, mely a hangjárat, külső porco­gős részét is kitöltötte. Az alsó állkapocs­nak beszéd- vagy evésközben való mozga­tása által a porcogós hangjáratrész nyílása átmeneti elváltozásokat szenved úgy, hogy a készülék könnyen eltolódik és ezáltal a hangátvitel rosszabbodik. A dobhártyának hátrafelé és befelé jelentékeny ferde hely­zete az utóbbi következtében tetőszerűleg

Next

/
Thumbnails
Contents