60725. lajstromszámú szabadalom • Ablakos levélboríték

Megjelent 1913. évi augusztus hó 12-én. MAGY. KIR. SZABADALMI JBU HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 60725. szám. IX/a/b. OSZTÁLY. Ablakos levélboríték. MEISEL SÁMUEL GYÁROS WIENBEN. A bejelentés napja 1913 január hó 25-ike. Elsőbbsége 1912 január hó 25-ike. Oly levélborítékoknak előállításánál, me­sk egy,'1 a borítékban elhelyezett levélre címnek elolvasását megengedő, átlátszó sszel bírnak, a papirost átlátszóvá tevő yagot a levélboríték címlapjának külső így mellső oldalán szokták a papirosra vinni, mert ily módon a címnek elolvasá­t megengedő ablak már kész vagy össze­jtogatott levélborítékokon is létesíthető és írt a napi termelés azáltal, hogy a kész rélborítéknak térszükséglete kisebb, mint össze nem hajtogatott munkadarabé, íyegében fokozható és közönséges kész rítékok is, a szükséghez képest, átalakít­tók ablakos levólborítékokká. Ha a papirost átlátszóvá tevő anyag (pl. ck) a levélboríték címlapjának külső olda-i vitetett rá a levélborítékra, a levélborí­ínak az ablakot képező részét utólag lamely homályosító anyaggal (pl. bolognai átából, űrniszből és szárító anyagból álló sztával) utólagosan homályosítani kell gy pedig az átlátszóvá tevő anyaghoz 11 valamely homályosító anyagot (pl. Lszt, cetvelőt stb.) keverni, hogy a levél­rítékriak az ablakot képező részére írni lessen. Ennek dacára azonban nem sikerül a élborítéknak az ablakot képező részét jól írásfogóvá tenni, mert ez a rész, a ho­mályosítás után is, sokkal simább, semhogy az azon való írás közben a ténta a tollból elég jól folyhatnék ki vagy a ceruza a papiroson ledörzsölődhetnék. Ezenkívül a homályosításnál az ablak átlátszósága is csökken. A találmányt képező levélborítéknál ezen hátrány azáltal kerültetett el, hogy a levél­borítéknak az ablakot képező része bor­dázva vagy csíkozva van és ennek követ­keztében érdes úgy, hogy arra jóval köny­nyebben lehet írni anélkül, hogy az átlát­szóságot a homályosító réteg nagyobb mér­tékben kisebbítené. A mellékelt rajznak egyetlen ábrájában a találmányt képező ablakos levélborítéknak egy foganatosítási alakja nézetben és met­szetben van föltüntetve. A (b) levélborítéknak az ablakot képező, átlátszó (a) része bordázva vagy csíkozva van; ez a bordázás vagy csíkozás tetszőle­ges módon létesíthető pl. akként, hogy az átlátszóvá tevő anyag váltakozva vastagabb és vékonyabb rétegekben vitetik rá a levél­borítékra. SZABADALMI IGÉNY. Ablakos levélboríték, a címlapnak külső ol-

Next

/
Thumbnails
Contents