60718. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fekete bázikus disazofestőanyagok előállítására

Megjelent 1913. évi augusztus lió 11-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI JHFF HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 60718. szám. IV/f. OSZTÁLY. Eljárás fekete bázikus disazofestőanyagok előállítására. FARBWERKE VORM. MEISTER LUCIUS & BRÜNING CÉG M/M HÖCHSTBEN: . Pótszabadalom az 57070. sz. törzsszabadalomhoz. Bejelentésének napja 1911 szeptember hó 23-ika. Elsőbbsége 1910 október hó 27-ike. Azt találtuk, hogy értékes fekete bázikus zekundér disazofestőanyaget kapunk, ha az 7070. számú törzsszabadalomban az ott al­.almazott 1-8 diaminonaphtalint l-amino-8-xynaphtalinnaJ helyettesítjük. Az ily módon kapott festőanyag műsely­aet közömbös vagy savas fürdőben a zöl­esbe játszó szép feketére festi. A 109491. számú német szabadalmi leírás­án ismertetett festőanyag: aminophenyl­rimethylammonium aminohydrochinondimet hyláther 1"5- aminonaphtol a molekulában okkal nagyobb számban jelenlévő auxochrom soport dacára is csak kékre fest. Az ezen sstőanyaggal analóg kombináció 1-amino­-oxynaphtalin végállásban csak sötétbar­ára fest. Nem volt tehát előre látható, hogy a teteme­en egyszerűbb és auxochrom csoportokban zegényebb kombinációm toluidinnal közép­illásban feketére fest. Mivel ilyfajta bázikus festőanyagok eddig­elé nem ismeretesek, a jelen találmány sze­rint előállított festőanyag tetemes műszaki haladást jelent. Az eljárás olyan mint a törzsszabadalom szerinti. Példa. A trimethyl-ammonium-phenylazo-m tolui­din diazo oldatát 16 kg. 1'8-amino­naphtolnak 12 kg. sósavban (19° Bé) és kb. 500 l. vízvben való hűtött oldatába folyatjuk; a további eljárás azután azo­nos a törzsszabadalomban ismertetett el­járással. A festőanyag fekete por. A mű­selymet szép zöldes-feketére festi. SZABADALMI IGÉNY. Az 57070 számú törzsszabadalomban is­mertetett eljárás egy változata, mely abban áll, hogy diaminonaphtalin helyett l-amino-8-oxynaphtalint alkalmazunk. fniXne RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 4Y0M0ÁJA BUOAPESTE* 4

Next

/
Thumbnails
Contents