60708. lajstromszámú szabadalom • Fényszórók védőberendezése

A 3. ábra a fényszórót mozgathatóan ; -ágyazott védőlapokkal ábrázolja; e szerint lapok (f, f) forgáscsapjok körül forog­hatnak, amely csapok egyúttal a működ­tető emelőkarok csatlakozó pontjául is szol­gálnak. A 3. ábra az (e, e) védőlapoknak szilárd, a 4. ábra pedig mozgatható elrendezését elülnézetben tünteti föl. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Az 52672. számú törzsszabadalomban védett fényszóró javított kiviteli alakja, a fényív hője ellen védő anyaggal, pl. védőlappal, jellemezve a védőberende­zésnek, a fényszóró fényív alatti alkat­részei előtt közvetlenül vagy a közelük­ben való elrendezése által oly célból, hogy nagy elevációnak megfelelő hely­zetben védje az említett alkotórészeket, első sorban a tükröt a letöredező szén­részecskéktől eredő sérüléstől. 2. Az 52672. számú törzsszabadalom; védett fényszóró javított kiviteli alakja, a fény­; ív hője ellen védőanyaggal, pl. védő­lappal, jellemezve a védőberendezésnek .a fényszóró fényív fölötti alkatrészei előtt közvetlenül vagy a közelökben való elrendezése által oly célból, hogy ezen alkatrészeket, elsősorban a záró­üveget védje a nagyobb elevációnak megfelelő helyzetben a fölszálló forró gázok- s gőzöktől. 3. Az 1. és 2. pontban igényelt védőberen­dezésnek kiviteli alakja, a fényszórók egyes részeinek a fényív hőjétől • vagy letöredező szénrészecskéktől való védel­mére szolgáló anyaggal, pl. védőlapokkal, jellemezve a védőberendezésnek moz­gatható ágyazása által oly célból, hogy a védőlapok a fényszóró kivánt működ­tetésnek megfelelően, esetről esetre a célnak legmegfelelőbb állásba legyenek beállíthatók vagy tetszőleges kiegyen­súlyozó szerkezetek alkalmazása folytán önműködően beállhassanak a kellő hely­zetbe. \ (1 rajzlap melléklettel.) 9 B«UJH HC8ZV«N*TAMA&Aa MYOMDÁJ* suoapmtb*

Next

/
Thumbnails
Contents