60700. lajstromszámú szabadalom • Köpülő föl- és lefelé járó kölyüvel

Megjelent 1913. évi augusztus hó 11-én. MAGY. gfe* KIR. SZABADALMI W HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 60700. szám. x/f. OSZTÁLY­Köpülő föl- és lefelé járó kölyüvel. GILDA JOHN R. ÉS ZELL AUGUST F. GYÁROSOK ST. LOUISBAN. A bejelentés napja 1912 julius hó 1-je. A jelen találmány föl- és lefelé járó | kölyüvel fölszerelt köpülőre vonatkozik és tárgya oly hajtószerkezet, amelynek segít­ségével a vaj nagyobb erőkifejtés nélkül gyorsan elkészíthető. Ezenkívül a kölyű állítható úgy, hogy a készülék különböző mélységű edényekhez alkalmazható. Éppen így a löket hosszúsága a tejföl vagy tej mennyiségének megfelelően szabályozható. Hogy pedig az edény tartalma munkaköz­ben is látható legyen, az edény födele le­emelhető anélkül, hogy előbb a hajtószer­kezetet el kellene távolítanunk. A mellékelt rajz a találmány tárgyának egyik kiviteli alakját tünteti föl példaképen és pedig az 1. ábra .részben metszett elülnézet, a 2. ábra oldalnézet, a 3. ábra a hajtószerkezethez tartozó for­gattyús keréknek, a • 4. ábra pedig egy részletnek metszete. Az (1) edénynek gyűrűalakú (2) kiszögel­lésére illeszthető a (4) markolattal fölszerelt (3) födő. A födő közepén halad keresztül a korongalakú (6) kölyű (5) rúdja, melyet a (14) csavarral a (26) keresztfej egy fura­tába erősítünk s a csavar meglazítása után magasságirányban állíthatunk. A hajtószer- . •kezetet a (7) lemez tartja, amelyet a (8) j | lábain alkalmazott befogókészülékekkel úgy j erősítünk az edényre, hogy a (3) födél le-I vehető anélkül, hogy a hajtószerkezetet le kellene szerelnünk. A befogókészülékek egy-egy (9) csavarból és egy-egy horog­alakú (10) szorítópofából állnak, mely utób­biaknak alul megvastagított (12) toldataik vannak, amelyek biztosítják a szorítópofák megmaradását vízszintes helyzetükben. A (9) csavarok összekötése a szorítópofákkal a 2. ábrán látható módon (13) gömbcsukló módjára történik. A (15) állványba ágyazott (16) tengelyre egy (17) forgattyús kerék van szerelve, amely célszerűen lendítőkerékként van kiképezve. A (16) tengely másik végén egy (18) fogaskerék foglal helyet, amely a (19) kerék belső fogazásával kapcsolódik. A (19) kerék a (20) csap körül forgatható és egy (21) kéziforgattyúval van fölszerelve. A (15) állványhoz rögzített (35) markolattal a készüléket használat közben rögzítve tarthatjuk. A kölyű mozgását a (17) forgattyús ke­rék idézi elő, amely e célra egy sugár­irányú (22) hasítékban állítható és (24) gör­gővel ellátott (23) hasábbal van fölszerelve. A (23) hasáb egy szorítócsavarral rögzít­hető. A (24) görgő a csapágyszerű (28) tol­dataival a (29) rudakon vezetett (26) ke­!

Next

/
Thumbnails
Contents