60669. lajstromszámú szabadalom • Berendezés mesterséges rostszálak előállítására

Meslelent 1913. évi augusztus hó. 11-én. MAGY. KIR. SZABADALMI WBL HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 60669. szám. XlV/a/l. OSZTÁLY­Berendezés mesterséges rostszálak előállítására. GIRARD PÁL MÉRNÖK LYONBAN. Pótszabadalom a G. 3568. sz. törzsszabadalomhoz. Bejelentésének napja 1912 március hó 5-ike. Elsőbbsége 1912 február hó 1-je. A jelen találmány a törzsszabadalomban védett eljárás foganatosítására alkalmas be­rendezésre vonatkozik, mely a mellékelt rajzokon példaképen választott kiviteli alak­jában van bemutatva. E rajzokon az 1. ábra az említett berendezés elemeinek egyikét képező alkatrészcsoportnak a 2. ábra I—I vonala szerint vett metszete, a 2. ábra elölnézete, a 3. ábra a hengerek vezérlésének, működ­tetésének részletes rajza, a 4. é8 5. ábrák a 3. ábrán föltüntetett ve­zérlésnek megfelelő előlnézet ill. fölülnézet, a 6. ábra egy szájdarab előlnézetét föltün­tető részletrajz, a 7. és 8. ábrák ugyanezen szájdarab két változatának a 6. ábra VII—VII és VIII—VIII vonalai szerint vett metszetei, a 9. ábra a szájdarab egy további fogana­tosítási alakjának oldalnézete, végül a 10. ábra annak a 9. ábra X—X vonala szerint vett metszete. Ugyanazon elemeket a különböző ábrák­ban ugyanazok a számok jelzik. A rostszálak képzésére szolgáló tapadós, vízkózus anyag alkalmas (1) tartályba van helyezve, melyet (1') csövön át táplálunk és mely a (3) elzáró csappal ellátott (2) cső útján a (4) szétosztócsővel van összekötve. Utóbbi az (5) vezetékek útján a megmere­vítő folyadékot tartalmazó (7) vályú belse­jében elrendezett egyes (6) szájdarabokat táplálja. Az (1) tartályban lévő vizkózus anyagot a (6) szájdarabok furatain keresztül kell nyomnunk, mely célból (8) csövön keresztül sűrített levegőt vezetünk az (1) tartályba, mely az említett vizkózus anyag szabad fölületére a fönti cél elérésére elegendő nagy nyomást gyakorol. A (6) szájdarabokból kilépő fonalak vagy szálak egy síkot, u. n. (9) bundát képeznek. Az e bundát képező fonalak vagy szálak szá­mát a lehető legnagyobbra vesszük, vastag­ságuk azonban az előállítandó termék által fölmutatandó sajátságoktól függ; a valóság­ban a cél mindig lehető legfinomabb fonalak vagy szálak előállítása. A szóban forgó rostszálak ezután a (10') hengerrel combinált (10) hengerre jutnak, mely (10') henger az előbbi mellett a rostok föltekercselése szempontjából egy később leírandó berendezéssel helyettesíthető. Ezen (10) és (10') hengerpárhoz hasonló, váltakozva dolgozó hengerpárok számát csak

Next

/
Thumbnails
Contents