60645. lajstromszámú szabadalom • Javítás formakövek gyártására való gépeken

Megjelent 1913. évi augusztus lió 9-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 60645. szám. XII/f. OSZTÁLY. Javítás formakövek gyártására való gépeken. SCHLESS ISTVÁN MŰVEZETŐ ÉS DOMOKOS IMRE ÉPÍTÉSZ SÁTORALJAÚJHELYEN. Pótszabadalom az 50939. sz. törzsszabadalomhoz. Bejelentésének napja 1911 julius hó 5-ike. Jelen találmány az 56939 1. számú sza­badalomban védett gép néhány javítására vonatkozik, melyek célja a gép működését tökéletesbbíteni. A csatolt rajzon a javított gép egy kivi­teli alakja az 1. ábrán részben metszett oldalnézetben és a 2. ábrán részleges homloknézetben van föltüntetve. A rajzon a törzsszabadalomban is elő­forduló részek ugyanazon számokkal van­nak jelölve, mint a törzsszabadalomban. A törzsszabadalomban leírt hydraulikus sajtó helyett a jelen találmány értelmében mechanikailag hajtott sajtót alkalmazunk, mely a sajtolás fokozatos keresztülvitele céljából több fokozatosan nagyobbodó nyo­mást kifejtő sajtolófejjel bír. Az (1) állvány fölött elrendezett (31) csapágybakokban a rajzon föltüntetett pél­dánál három (32) forgattyús tengely van ágyazva, melyek (33) hajtórudak útján a (31) bakokon vezetett (34) sajtolófejekkel vannak összekötve. A (32) tengelyek (35, 36, 37, 38) fogaskerekek útján a (39) ten­gellyel akként vannak összekötve, hogy ezzel egyenlő sebességgel forognak. Ennek folytán a (34) sajtolófejek a (4) formake­retlánc minden elmozdulásánál egyszer föl és le haladnak. Az áttétel akként van szerkesztve, hogy a (34) sajtófejek csak akkor vannak a formakeretben, ha a (4) lánc áll. A (34) sajtófejek, mint azt az 1. ábra mutatja a (3) dob felé növekedő vas­tagsággal birnak úgy, hogy az első sajtó­fej a leggyöngébb nyomást, a második már erősebb nyomást és a harmadik sajtófej a legerősebb nyomást fejti ki a formakere­tekben lévő anyagra. A találmány értelmében a (22) szívócső fölső végén kiképezett (40) szívókamra a sajtók alá is terjed úgy, hogy a kisajtolt víz is elszivatik, miáltal a fölösleges víz eltávolítása nagy mértékben tökéletesbül és a sajtolás is sokkal hatásosabb. A (11) töltőakna alatt a jelén találmány értelmében egy (41) villa van elrendezve, mely (45) rúdja útján egy (42) kétkarú emeltyű egyik karjával van összekötve. A (42) emeltyű másik karja a (43) nyomórúd­dal áll kapcsolatban, melynek fölső vége az egyik (32) tengelyre ékelt (44) bütykös­tárcsával érintkezik. A (44) bütykös tárcsa akként van szerkesztve, hogy a (41) villát, azalatt, mialatt a formakeretlánc helyben

Next

/
Thumbnails
Contents