60632. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés kőszénkátránynak, kőolajmaradékoknak, palakőolajoknak, kreozottartalmú olajoknak és efféléknek nyomás alatti légárammal való kezelésére

Megjelent 1913. évi augusztus hó 9-én. MAGY. >gg| KIR. SZABADALMI JBÍ HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 60632. szám. IV/i. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés kőszénkátránynak, kőolajmaradékoknak, palakőolajoknak, kreozottartalmú olajoknak és efféléknek nyomás alatti légárammal való kezelésére. LA SOCIÉTÉ DES COMBUSTIBLES INDUSTRIELS CÉG HA1NE-SAINT-PAULBAN. A bejelentés napja 1912 junius hó 7-ike. Elsőbbsége 1911 julius hó 8-ika. A kőszénkátrányt, kreozot-, naftalin- és antracéntartalmú olajokat, a naftaléneket és antracéneket, a kőolaj lepárlásának mara­dékait és a palakőolajokat nem lehetséges hajókátránnyá átalakítani csupán légáram behatása folytán, amely ezen szénhydrogé­nekre elég magas hőfok mellett hat, hogy kielégítő hydrogénmentesítő hatás lépjen föl. Egyidejűleg jelentékeny desztilláció is keletkeznék, azonban, ha a desztillálható termékek olyan anyagokkal, például kátrá­nyokkal, vannak elegyítve, amelyekben föl­oldódhatnak (amely oldóképesség bizonyos mértékben a desztillációt megakadályozza), a keverék kezelési hőfoka jelentékenyen emelhető és ezen körülmény folytán a vegyi hatás intenzivebbé tehető anélkül, hogy ez jelentékenyebb desztillációval járna. A. 100° C fölött ható megosztott légáram minden kreozottartalmú olajra vagy a kő­olaj lepárlásának maradékaira és a palakő­olajokra a következő két hatást gyakorolja: 1. mechanikai hatást, amely az alkalma­zott légáram sebességével arányos és a desztillációt elősegíti, 2. vegyi hatást (melynek következménye vagy részleges oxydáció vagy hydrogén­mentesítés), amely a hőmérsékkel, a nyomás­sal és az érintkezés idejével arányosan fokozódik. Ez a három tényező, nevezetesen a hő­fok, nyomás és érintkezési idő, ugyanazon értelemben hatva, olyan értékre . hozható, hogy a levegő oxygénje teljesen fölhasz­náltatik s a vegyi hatás maximális lesz, míg a megosztott légáram által előidézett mechanikai hatás a minimumra csökken. A hőfokot nem lehet nagyon növelni, mivel ez egyrészt a vegyi reakciót megkönnyíti ugyan, de másrészt a desztillációt elősegíti, amit el kell kerülni. A jelen találmány célja oly eljárás, amely lehetővé teszi, hogy a légáram vegyi ha­tása a föntebb fölsorolt szénhydrogénekre a hőfok, nyomás és érintkezési idő hármas befolyása révén tökéletesen kihasználható s a desztilláció teljesen elkerülhető legyen, amely célból a szénhydrogéneket oldó sze­rekkel, például kátrányokkal, keverjük. Ennek megfelelően a találmány szerinti eljárás abban áll, hogy a szénhydrogéneket valamely oldószerrel, például kőszénkátrány­nyal, keverjük, amely a kezelt olajok forr­pontjánál magasabb forrponttal bír ós ennél-

Next

/
Thumbnails
Contents