60564. lajstromszámú szabadalom • Eljárás litografikus kövek és hasonlók rajzának eltávolítására

Megjelent 1918. évi augusztus hó 4-én. ÍMAGY. gl^ KIU. szabadalmi jrsa hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 60564. szám. iX/e. OSZTÁLY. Eljárás litografikus kövek és hasonlók rajzának eltávolítására. schweikert gustav"gyáros wienben. A bejelentés napja 1912 szeptember hó 20-ika. A találmány tárgya litografikus kövek és hasonlók rajzának eltávolítására szolgáló eljárás, amelynek segélyével az eddigi, fá- I radsággal járó és időt rabló lecsiszolás helyett a litografikus köveket rövidesen ismét al­kalmassá tesszük új rajz fölvételére. A ta­lálmánybeli eljárás a litografikus üzemet lényegesen egyszerűsíti, minthogy a kövek tisztítása a legrövidebb idő alatt eszközöl­hető és ennek folytán csak kisebb számú kő beszerzése válik szükségessé. Azonfölül magukat a köveket is sokkal jobban kímél­jük, mint eddig, amennyiben az új eljárás­sal csupán a kőre fölvitt rajzot, ill. szöve­get távolítjuk el, nem pedig, mint az eddigi eljárásnál, egyúttal a kőnek legfölsőbb rétegét is. A köveknek a találmányszerinti eljárás szerint való lemosása továbbá nem is igényel különös kézügyességet, mert nem sík fölületnek előállítása, ami az eddigi le­- csiszolásnál szakszerűtlen kezelés mellett könnyen bekövetkezett, teljesen ki van zárva. A találmánybeli eljárás lényege abban van, hogy a litografikus követ a nyomta­tási célokra már többé nem szükségelt rajz eltávolítására oly keverékkel mossuk le, amely egyrészt egy alkalikus anyagból és másrészt egy finoman porított, mechaniku­san ható anyagból áll. Alkalikus anyagok gyanánt a találmánybeli eljárás szempont-I jából elsősorban tekintetbe jönnek: szóda, vízüveg, szalmiák és máseffélék. Mechani­kusan ható anyagok gyanánt a találmány tárgyánál különösen előnyösnek mutatkoz­tak : finomra őrölt smirgel, horzsakő, angol­vörös és másefféle. Adott esetben a fölso­rolt alkalikus anyagok közül többeket a mechanikusan ható anyagok közül eggyel, vagy többel is összekeverhetünk. A keve­réket tésztaszerű paszta alakjában hozhat­juk forgalomba, vagy pedig az anyagokat száraz por alakjában keverjük egymással össze és csak a használat alkalmával hoz­zuk vízzel való összekeverés által vékony pépszerű állapotba. A találmánybeli eljárással végzett gya­korlati kísérleteknél a következő keverékek mutatkoztak előnyösnek; Száraz por alakjában smirgelből, iszapolt­krétából és szódából előállított keverék. Tésztaszerű pasztává összekevert hor­zsakő, iszapoltkréta, vízüveg, szalmiák és szóda. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás litografikus kövek és hasonlók rajzának eltávolítására, azáltal jelle-

Next

/
Thumbnails
Contents