60539. lajstromszámú szabadalom • Gép a gyutacsnak a töltényhüvelybe való beillesztésére

Megjelent 1913. évi augusztus hó 4-én. MAGY. KIR. SZABADALMI bBu HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 60539. szám. XIX/c. OSZTÁLY. Gép a gyutacsnak a töltényhüvelybe való beillesztésére. deutsche waffen- und munitionsfabriken cég karlsruheben. A bejelentés napja 1912 május hó 10-ike. A találmány tárgya gép a gyutacsnak a töltényhüvelybe való behelyezésére. Eddig a töltényhüvelyt e munkaközben úgy rög­zítették, hogy egy kölyűt szorítottak a hü­vely nyitott végéhez, vagy egy a hüvelybe nyúló hosszabb kölyűt szorítottak a hüvely­fenékhez. Használtak olyan szerkezeteket is, melyeknél szorítópofák fogták közre a hüvelyköpenyt s a köpeny és a pofák kö­zötti súrlódás révén rögzítették a hüvelyt. A hüvelyfenékhez szoruló kölyű alkalma­zása azért volt hátrányos, mert e kölyűnek a gyutacs behelyezése után a hüvely föl­szabadítása céljából hosszú utat kellett vé­geznie és mert az ilyen gépnél azok az is­mert szerkezetek, melyek a beillesztéskor ellobbanó gyutacsok elkülönítésére szolgál­nak, nehezen vagy egyáltalán nem voltak fölszerelhetők. A két másik ismert mód azért volt hátrányos, mert a hüvelyköpeny a munkaközben szenvedett és könnyen deformálódott. A találmány értelmében e hátrányok az­által kerültetnek el, hogy a hüvely munka­helyzetében tolattyúk vagy fogók csúsznak a hüvelyfenék közelében lévő szűkítés vagy vastagítás mögé úgy, hogy a gyutacs be­illesztésekor a hüvelyek a munkanyomás által e tolattyúkhoz szoríttatnak, melyekre e nyomás ekkor közvetetlenül vitetik át. A rajzon egy példaképem foganatosítási alak az 1. ábrán oldalnézetben, a 2. ábrán alaprajzban, részben metszve, a 3. ábrán pedig az 1. ábra 3—3 szerinti ' metszetében van föltüntetve. A gépállványon elrendezett (a) szánt a géptengelyről tetszés szerinti módon meg­hajtott (b) emelő lengetve mozgatja. Az (a) szánon elől a rúgó révén alátámasztott (c) kölyű van elrendezve. A (c) kölyűvel szem­ben van a gyutacsok beillesztésére szolgáló szerkezet, mely a (d) matricából és az (m) kölyűből áll. Az (e) töltényhüvelyek adogatá­sára tetszés szerinti, föl nem tüntetett szer­kezet szolgál, mely a hüvelyeket a (c) kölyű és a gyutacsbehelyezőszerkezet (d) matri­cája közé juttatja. A hüvely további menesztését a (c) kölyű eszközli, mely e pillanatban a (b) emelő ré­vén a gyutacsbehelyezőszerkezet felé moz­gattatik s eközben a hüvelyt maga előtt tolja. A (c) kölyű rugalmas ágyazása foly­tán csak jelentéktelen nyomást fejt ki a hüvelyre úgy, hogy ez csak gyöngéden szo­rul a (d) matricához. Mikor a hüvelyek így

Next

/
Thumbnails
Contents