60530. lajstromszámú szabadalom • Kerék mótoros járművekhez és effélékhez

Megjelent 1913. évi augusztus hó 4-én. MAGY. gg* KIR. szabadalmi jjhtf hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 605B0. szám. XX/.o OSZTÁLY­Kerék mótorosjárművekhez és effélékhez. roe alford mérnök andoverben. A bejelentés napja 1912 november hó 12-ike. Elsőbbsége 1911 november hó 13-ika. Jelen találmány tárgya motoros jármű­vekhez és effélékhez való kerék, mely úgy van berendezve és légpárnázattal ellátva, hogy nagyobb engedékenységet és rugal­masságot kap, mint az efféle hasonló ke­rekek. Ezen keréknél továbbá lényeges az, hogy a kerék futógyűrűrésze és belső vagy agyrésze úgy vannak egymással összekötve, hogy míg egyrészt ezen két résznek töké­letes kölcsönös engedékenysége biztosítva van, másrészt mégis a hajtás az agy- vagy tengely részről a külső vagy futógyűrűrészre átvihető. Az erre való berendezések olyanok, hogy a fufógyűrűrésznek minden pontja a kerék közepe felé vagy tőle elmozoghat; ez eset­ben különösen fontos körülmény az, hogy az ily kerék tömör gumiabronccsal vagy más futótesttel ép oly lágyan fut, mint a légabronccsal ellátott kerekek. Ezen célból különben ismert csúszógyűrű van alkalmazva, mely lehetővé teszi, hogy az említett két rész egymás felé és pedig egymástól függetlenül mozoghasson úgy, hogy míg a csúszó külső rész valamely pontja a kerék közepétől sugárirányban el­távolodik, addig a pontosan átmérő irányá­ban szemben lévő pont a kerék közepéhez közeledik. A kerékagyat hordó belső rész tehát úgy van berendezve, hogy a keréknek em­lített futógyűrűrészéhez képest sugárirány­ban elmozoghasson. A csúszógyűrű a külső kerékrész sugárirányú karimái és a belső résznek hasonló karimái között van vezetve. A sugár irányban eltolható gyűrű az emlí­tett részek egyikével sincsen összekötve, sem a külső gyűrűalakú tokkal, sem az agyon megerősített résszel, hanem mindkét résszel csúsztathatóan van összekapcsolva, A sugárirányban mozgatható csúszógyűrű két oldalon párosával elrendezett széles csúszótestekkel van ellátva, melyek közül két pár a külső tok hasítékaiban vagy ve­zetékeiben vagy a futótest valamely részé­ben csúszik, két pár pedig az előbbi két párhoz képest 90 fokkal el van tolva és a belső kerékaggyal fixen összekötött hasité­kokban vagy vezetékekben mozgatható. A csúszótestek előnyösen peckeken van­nak alkalmazva, melyek a esúszógyűrűn vannak megerősítve vagy belőle vannak ki­képezve, Az egy-egy pecek végein alkal­mazott csúszótestek minden egyes párjával pontosan szemben Vagyis a esúszógyűrűn 180 fokkal eltolva hasonló pár csúszótest van ugyanúgy megerősítve; ezek szintén a futótest karimáinak vezetékeiben az előbb

Next

/
Thumbnails
Contents