60474. lajstromszámú szabadalom • Fémforgács fölfogókészülék

Megjelent 1913. évi jiilius hó 31-én. MAGY. gg* KIR. SZABADALMI pjjg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 60474. szám. XVI/d. OSZTÁLY. Fémforgács fölfogókészülék. GLASER JÓZSEF FÉMESZTERGÁLYOS BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1912 julius hó 8-ika. Jelen találmányom célja a rideg fémek esztergályozásánál, gyalulásánál, marásá­nál, általában gépi megmunkálásánál kép­ződő szerteszétröpködő fémforgácsot ennek keletkezése helyén, a kés hegyénél fölfogni, hogy a megmunkálás révén nyert eleven erejének megsemmisültével vertikális irány­ban leessen. Ezáltal a fémek gépi meg­munkálásával foglalkozó munkások szeme megóvatik a különben szétröpködő fémfor­gácsszilánkoktól és a fém forgács lehullása egy helyen, egy irányban történvén, köny­nyen és tisztán gyűjthető. A csatolt rajz 1. ábrája bemutatja magát a készüléket részint metszetben, részint nézetben, míg a 2. ábra a készüléknek egy esztergaszup­portban való alkalmazását tünteti föl. A készülék áll (A) villaalakú részből, mely a szupport késtartóján meglévő (a) csavaranyával nyeri megerősítését. Az (A) villaalakú részben (B) eltolható csuklórúd és ebbe még egy két (C) és (D) vagy több szét-összetolható csuklós rúd illik és az utolsó tolórúd végére (E) ecset van erő­sítve (F) szorítógyűrűvel. A tolós, csuklós szerkezet folytán a készülék ecsetrésze, mely a forgácsokat fölfogja, könnyen állít­ható bármely hosszúságú és alakú kés élé­hez és a szükséghez képest bármikor egy kézfogással onnan elhajlítható. SZABADALMI IGÉNY. Készülék fémforgácsok fölfogására, jelle­mezve több egymással csuklósan kap­csolt vagy csuklósán kapcsolt és egy­másba tolható rudak vagy csőda­rabok és ezekhez csatlakozó ecset vagy más hasonló rugalmas és könnyen ido­muló alkatrész által, mely a fémek megmunkálásánál keletkezett fémforgá­csok szétröpítését meggátolja és azok levezetését és egy helyen való gyűjté­sét elősegíti. (1 rajzlap melléklettel.) PAl A8 RÉ8ZVÉNY TÁRSASÁG NYOMDÁJA BUOAPESTS*

Next

/
Thumbnails
Contents