60465. lajstromszámú szabadalom • Önműködő locsolócsap

Megjelent 1913. évi jiilius hó 31-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 60465. szára. XXI/d. OSZTÁLY. Önműködő locsolócsap. DONOSZLOVITS IMRE GÉPLAKATOS ÚJPESTEN. A bejelentés napja 1912 szeptember hó 14-ike. Ismeretes, hogy az utcai locsolócsapok­nál az utcák locsolása alkalmával két sze­mély van elfoglalva; az egyik a csővezető, a másik a csapkezelő. Jelen találmány tárgya oly csap, amely önműködőlég zár és nyit és így kezelésé­hez csak egy ember szükséges, mivel a csap önműködőlég nyílik és zárul akkor, midőn a csövet be- vagy kicsavarják. A találmány lényegében nem egyéb, mint a vízvezetéki eső végére szerelt rúgós szelep, amelynek fölső nyílása a locsoló­cső végén kiképezett csavarorsónak megfe­lelő csavarmenettel bír, amelyek egymás­hoz csavarva a locsolócső végére szerelt karok által a szelepet nyitják. A mellékelt rajzon a találmány példaké­pem kiviteli alaka van föltüntetve: 1. ábrán metszetben, 2. ábrán fölülnézetben. (a) az aknanyílás födőlapja, amelyből a {b) csavarház és a (j) szelepnyitó (k) kar nyúlik ki. Az aknanyílásba van elhelyezve a (h) vízvezetéki csővel összekötött (c) sze­lepház, amelybe a (d) rugóval ellátott (e) szelepfej mozog le-föl és amely fönt (i) tö­mítő gyűrűvel van ellátva. Az (f) locsolócső vége csavarmenettel van kiképezve és vége (g) bordával el­látva, mely borda az (e) szelepfej nyomá sára szolgál. A (j) szelep állandóan nyitva tartható, mivel a (d) rúgó az (e) szelepfejet az (i) tömítő fölülethez szorítja és a csap így zárva van. Ha az (f) locsolócső végét be­csavarjuk, úgy a (g) bordák az (e) fejet le­szorítják a (h) csőből és a víz szabadon folyhat a lecsolócsőbe. Locsolás után az (f) csövet kicsavarjuk, az (e) fej szabaddá vá­lik és a rúgó azt ismét záró helyzetbe nyomja. Jelen találmány az ismertetett kiviteltől egyéb eltéréssel is készíthető. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Önműködő locsolócsap, jellemezve a víz­vezetéki csőhöz kapcsolt házban mozgó rúgós szelepfej által, amely a ház fölső részén kiképezett tömítő gyűrűre fekszik azon célból, hogy a vizet önműködőlég elzárja. 2. Az 1. alatt igényelt csap kiviteli alakja, jellemezve azáltal, hogy az önműködő szelepház fölső része belső csavarme­nettel, míg a locsolócső vége csavar­orsóval és ennek végére szerelt bordák­kal bír, mely becsavarás alkalmával a a szelepet lenyomja azon célból, hogy a vízvezetéki cső nyitható legyen. (1 rajzlap melléklettel.) PAllAS RÉSZVÉNY fÁR8ASÁG NYOMDÁJA BUOAPttTan

Next

/
Thumbnails
Contents