60410. lajstromszámú szabadalom • Készülék hőerőgépek teljesítményének növelésére

/ Megjelent 1913. évi julius hó 85-én, MAGY. KIR. SZABADALMI gSgjf HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 60410. szám. V/d/2. OSZTÁLY, Készülék hőerőgépek teljesítményének növelésére. MENDLIK ALADÁR MÉRNÖK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1912 március hó 25-ike. Találmányom tárgya oly készülék, amely egyszerű szerkezete mellett lehetővé teszi a hőerőgépek teljesítményének növelését, anélkül, hogy a motoron magán bármit is meg kellene változtatni, vagy azt erő­sebbre méretezni. A. készülék főrészei a következők: (a) tokban mozog (b) lemez, (b) lemez egyik végét (c) lánckerékkel hajtott (d) tengelyre erősített (e) tárcsa (f) csapja mozgatja köralakban, (b) lemez másik vé­géhez (g—g) bütykös rugók hozzászorul­nak s annak vezetékül szolgálnak és egy­úttal (a) tok terét elzárják (h) tértől, azaz (b) lemez tömítésére is szolgálnak. A készülék működése a következő: "Ha a (b) lemez fa nyíl irányában mozog, akkor (k) karburátoron át keveréket szív (a) tokba, mindaddig, míg (b) lemez vége (o) pontba nem jut, itt (b) lemez elhagyja (a) tok hengeres palástját és üresen mo­zog, míg (p) pontba nem jut, innen kezdve ismét kezd szívni, az imént beszívott ke­veréket pedig a (b) lemezben lévő (u) csar­tornán át (h) térbe nyomja s az innem a motor (j) szívószelepén át (1) mótorhen­gerbe jut. (a) tok térfogata nagyobb, mint a motor hengerlöket térfogata s így több keverék jutván a hengerbe, a gép telje­sítn.énye nagyobb lesz. (b) lemez és (a) tok közt (d) hézag van. minek célja, hogy a súrlódás és kopás minimális legyen, továbbá, hogy a mótar lassú járásánál e résen át a fölös keverék a szívótérbe visszaszökhessen s így a mo­tor túlságos igénybevétele elkerülhető le­gyen. SZABADALMI IGÉNY. Készülék hőerőgépek teljesítményének nö­velésére, jellemezve azáltal, hogy egy terelőlemez, melynek egyik vége kör­mozgást végez, másik vége pedig két fix pont közt vezetve van, oly módon mozog egy tokban, hogy ezáltal mint szivattyú működik és a mótor henger­löket térfogatánál nagyobb mennyiségű keveréket juttat a motor hengerébe. (1 rajzlap melléklettel.) PALLAS BÉ8ZVÉNY1ÁR8A8ÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN.

Next

/
Thumbnails
Contents