60405. lajstromszámú szabadalom • Mótoros eke

Megjelent 1913. évi julius hó 25-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI w Bg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 60405. szám. X/a. OSZTÁLY­Mótoros eke. HUBERT ALPHONSE LINARD GÉPSZERKESZTŐ TROYESBEN. A bejelentés napja 1912 május hó 6-ika. A találmány szerinti ekénél az eketestek nem folytonos haladó mozgást, hanem gyor­san oszcilláló mozgást végeznek. Ennek az az előnye, hogy a motorikus erő jobban hasznosíttatik és ezenfölül a levágott földhant rázkódtatást szenved és ennélfogva nem sajtoltatik össze, mint az eddigi ekeszerkezeteknél, hanem megfor­gatása közben széttöredezik és ennélfogva a talaj tökéletesebben lesz megmunkálva. A mellékelt rajzokon a találmány tárgya több kiviteli alakban van föltüntetve, az 1. ábra az egyik kivitelt függélyes met­szetben ábrázolja a 2. ábra A—B vonala szerint, a 2. ábra ennek alaprajzát mutatja, a B. ábra a szántószerkezet egy másik fo­ganatosítási alakját, a 4. ábra A—E vonala szerint metszve, a 4. ábra ez utóbbinak folülnézetetét, az 5—9. ábrák pedig a szerkezet több rész­letét tüntetik föl nagyobb léptékben. Az 1. és 2. ábra szerinti kivitelnél az (1) kocsi vázra van szerelvé a (2) motor és a (3) kapcsolószerkezet. A (4) sebességváltó­szerkezet a mozgást átviszi egyrészt a (7) forgattyútengelyre és másrészt a (8) fogas­kerékre, amelynek tengelyén a (10) járó­kerekeket lánc segélyével hajtó (9) lánc­kerekek vannak fölékelve. A forgattyúten­gely minden forgattyújával kapcsolódik egy (13) hajtórúd, amely egy (14) vonórúddal függ össze, az alternatív mozgásnak a (15) eketestre való átvitelére, amely utóbbi a (15) tartóra van fölfüggesztve. Ilyen fölfüg­gesztőszerkezet több is van elrendezve (16, 17, 19), amelyek a (20, 20a és 20b) tartókon vannak ágyazva. Beállításukra a (21) és (21a) kulisszák szolgálnak, amelyek a (23, 23a) karokhoz képest (24) és (24a) szorítócsavarokkal vögzíttetnek. Ezen karok egymással szilárdan össze vannak kapcsolva egy (25) tengely által, amelynek végei az (1) kocsialvázon vannak forgathatóan ágyazva. Egy a (25) tengelyre fölékelt (26) kar fölső vége egy (29) csavarral áll kapcsolatban, amely a (30) csukló útján a (31) tengellyel függ össze, ez a tengely a motorról (33, 34) lánckerék ós (35) lánc segélyével hajt­ható, hogy ilykép a (23, 23a) karok az eke­testekkel együtt fölemelhetők legyenek. A (34) lánckerék a (32) tengelyen lazán van elrendezve és (36) körmökkel van el­látva, amelyek a (38) pedál segélyével a (32) tengelyen elcsúsztatható (37) körmök­kel hozhatók kapcsolatba. Ha a szántóberendezés teljesen föl van emelve, akkor a (23a) karhoz foglalt (40)

Next

/
Thumbnails
Contents