60371. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kaucsuknak és analog anyagoknak vinilbromidból, vinilkloridból vagy ezek analogjaiból való előállítására

Megjelent 1913. évi julius h ó 213-én. MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEIRAS 60371. szám. IV/h/l. OSZTÁLY. Eljárás kancsuknak és analóganyagoknak vinilbromidból vinilkloridból vagy analógjaikból való előállítására. DR OSTROMISLENSKY IVÁN VEGYÉSZ ÉS GESELLSHHAFT FÜR FABRIKAL10N UND VERTRIEB VON GUMMIWAAREN BOGATYR CÉG MINDKETTŐ MOSZKVÁBAN. A bejelentés napja 1912 márciu hó 26-ika A polimerizált vinilklorid vagy vinilbro­mid minden tulajdonságában egyezik a bu­tadienkaucsuk kloridjával, illetőleg bromid­jával. (A természetes parakaucsuk bromidja a polimerizált vinilbromidnak homológja.) Ez a vizsgált anyagok minden fizikai és vegyi tulajdonságának (kolloidalállapot, ru­galmasság, elektrolizáló képesség a dörzsö­ésnél, három alakulat megléte, oldatok fluoreskálása, kvaterner ammuniumsó ke­letkezése aromás amin óvatos hattatásánál, •ciklikus szénhydrogének (C, H)-n képződése halogénnek halogénhydrogénsav alakjában való leválasztásánál, azonos viselkedés a Weber-féle reakciónál stb.) tökéletes azo­nosságából következik. A vinilbromidnak vagy -kloridnak poli­merizációja tökéletesen bekövetkezik a nap­sugár hatása alatt. A folyamat gyorsasága észlelhetően növekedik ultraibolya sugarak­nak levegő elzárása mellett való behatása alatt. Túlerős bomlás meggátlása céljából ajánlatos a kiinduló anyagnak kavarását •előidézni. A polimerizáció könnyen hajtható oldatban végre. Megállapítást nyert, hogy a vinilbromid vagy vinilklorid oldatainak alkohol jelenlé­tében cinkporral, vagy más fémmel vagy fémkeverékkel, pl. rézzel bevont cinkpor ral, aluminiumfoncsorral, nátriummal vagy hasonlóval való kezelésénél a természetes kaucsuk homológ sorozatának első tagjai­val azonos anyag keletkezik. -A polimerizált vinilbromidnak vagy -klo­ridnak aromás aminnekkel, alkoholos vagy vizes káliluggal való kezelésénél, vagy va­lamely folyadékban, pl. naftalinban, nitro­benzolban vagy hasonlóban való hevítésé­nél halogénhydrogénsav leválása következik be. Egy (C, H)-n összetételű szénhydrogén képződik, mely 150—200°-nál megfeketedik; ez az anyag gyantaszerű, rugalmas és könnyen vulkanizálható. A természetes para­kaucsuk bromidja, vagy a Harries szerint előállított butadienkaucsuk bromidja ha sonlóképen viselkedik. Ugyanily módon kezelhetők a vinilbro­mid vagy -klorid homológjainak polimeri­zációtermékei is, pl. a brómpropenek C H3 — C H = C H Br; CH2 = qjj vagy

Next

/
Thumbnails
Contents