60352. lajstromszámú szabadalom • Berendezés vízvezetéki fölszálló csövekben a leszívódás meggátlására

Megjelent 1913. évi julius hó 213-én . MAGY. KIK. SZABADALMI fjjjffi HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 60B52. szám. XXI/a. OSZTÁLY. Berendezés vízvezetéki felszálló csövekben a leszívódás meggátlására. IVÁNCSÓ ISTVÁN SZÉK. FÖV. FŐMÉRNÖK ÉS NEMÉNYI LAJOS VÍZVEZETÉK- ÉS FÜTÉSTECHNIKUS BUDAPESTEN. A -bejelentés napja 1912 junius hó 20-ika. Több emelétes épületeken gyakran elő­fordul az, hogy ha több emeleten egyszerre nyitnak ugyanazon fölszálló csőre szerelt vízvezetéki csapokat, a vízvezeték nyomása nem elegendő ahhoz, hogy a víz a legfölső emeletre is följusson. Emellett újabban a mosókonyhákat a legfölső emeleten, ill. a padláson szokás elhelyezni, ahol a teknők, kádak vagy üstök megtölthetóse céljából a vízvezetéki csaphoz tömlőket kötnek, me­lyeknek szabad végét az edénybe teszik. Ha már most a vízvezeték nyomása csekély és valamely alsóbb emeleten is megnyitnak egy csapot, mely ugyanazon fölszállócsőhöz tartozik, mint a mosókonyha vízcsapja, akkor nemcsak a mosókonyha csapján nem fog víz kifolyni, hanem az alsóbb csapon lefolyó víz szívó hatása folytán a mosókonyha nyitott csapjához kötött és a vízzel telt teknőbe merített tömlőn át a teknőben lévő, többnyire szennyezett folyadék is leszívatik és az alsó emeleteken nyitva lévő csapokon szennyezett víz fog kifolyni. A már említett leszívódás megtörténik olyan esetekben is, amikor a mosókonyha vízcsapja egy teljesen független és minden egyéb alsó emeletsoron lévő vízvezetéki kifolyó csapoktól mentesített, tehát az épü­let elosztó, ú. n. alapvízvezetékétől egy külön és sehol meg nem bontott vagy bont­ható fölszálló vezetékkel bír, mely körül­mény még némiképen vagy éppen teljesen kizárja annak lehetőségét, hogy a már említett körülmények közt föllépő vízhiány álljon be a mosókonyhában, de nem zárja ki azt, hogy a leszívódás meg ne történ­hessen, mert ily esetekben hirtelen beálló nyomáscsökkenéskor, pl. főcsövek törése esetén, ismét csak bekövetkezik a fönt említett leszívás és a szennyezett víz magát a főcsöyet fertőzi meg. Hogy ez mily vesze­delmet okozhat, könnyen belátható, ha meg­gondoljuk, hogy lakóházak mosókonyháiban mindenféle ragályosan fertőzött holmit mosnak. Találmányunk ezen hibát kiküszöböli. A mellékelt rajz 1. ábráján egy külön­böző magasságokban elrendezett kifolyó csapokkal ellátott fölszálló (a) cső van föl­tüntetve, amelynek találmányunk szerint a legfölső kifolyató nyílás fölé nyúló részébe oly önműködő (b) szelep van beiktatva, mely a fölszálló csőben uralkodó víznyomás hatása alatt zárva tartatik, ezen nyomás csökkenése alkalmával pedig nyílik. Ezen célra legmegfelelőbbnek mutatkozik egy

Next

/
Thumbnails
Contents