60347. lajstromszámú szabadalom • Önműködő ajtócsukóberendezéssel ellátott sarokvas

Megjelent 1913. évi julius hó 213-én. MAGY. jgjfet KIR. SZABADALMI j jj lf HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 60347. szám. VIII/d. OSZTÁLY. Önműködő ajtócsukóberendezéssel ellátott sarokvas. HOFMANN HENRIK KERESKEDŐ M/M FRANKFURTBAN. A bejelentés napja 1912 június hó 29-ike. A találmány tárgya egyszerű és nem j föltűnő ajtócsukóberendezéssel ellátott sa­rokvas, amely az ismeretes önműködő pneu­matikus vagy rúgós ajtócsukószerkezetek helyettesítésére alkalmas, különösen ha arra kell tekintettel lennünk, hogy a berendezés ne legyen szembetűnő és beszerzési költ­sége csekély legyen. A mellékelt rajzon az 1. ábra a találmány szerinti sarokvas össz­nézetét, a 2. ábra a fölső rész, a 3. ábra az alsó rész nézetét, a 4. ábra pedig a két rész érintkezési fölü­leteinek lefejtését mutatja. A sárokvas két (1) és (3) részének (2) érintkezési fölületei pontosan egymáshoz illeszkednek és lényegileg egy-egy lejtős sík alakjában vannak kiképezve. A 4. ábrán a lefejtett (2) gyűrűs fölületek emelkedése látható. Ha az ajtót egy ilyen sarokvas körül el­forgatjuk, akkor az ajtóhoz erősített (1) fölső rész a helytálló (3) alsó részen elfor­gatás mértéke szerint többé-kevésbé föl­emelkedik úgy; hogy az ajtó elbocsátásakor ugyanaz a működés lép föl, mint egy lej­tős síkon lefelé csúszó test esetében, minek I j következtében az ajtó magától becsukódik. A (2) érintkező fölületek emelkedési szögét a különböző súlyú ajtóknál úgy kell meg­állapítani, hogy az ajtó tökéletesen és ütő­dés nélkül záródjék. Hogy az ajtó szegélyléce minél zajtala­nabbul feküdjék az ajtókeretre, az érint­kező fölületeknek egy szakasza vízszinte­sen, az ehhez csatlakozó vége pedig a megelőző lejtővel ellenkező irányú lejtő alakjában képezhető ki. Ez esetben a zá­rási mozgás vége felé az ajtó megemelődik, ami a mozgást fékezi és az ötlő becsappa­násának pillanatában az ajtót megállítja. A találmány természetesen kapuknál is alkalmazható, amelyeknek álló csapjai per­selyekben futnak, amint ezt az 5. és 6. áb­rák mutatják. Az 5. ábrán a saroklécet tartó álló csap, a 6. ábrán pedig a megfelelő alsó rész lát­ható, amely a földbe van ágyazva. A csúszó­fölületeknek itt csak az egyik oldal felé kell egyenletesen lefézselve lenniök, mivel az ajtó becsukásakor fékező hatásra nincs szükség. A lefejtett csúszófölületek a 7. áb­rán látható alakkal bírnak. Lengő ajtóknál a berendezés a 8—10. ábrákon föltüntetett módon alkalmazható-I Itt a lerézselés mindkét oldalon egyforma

Next

/
Thumbnails
Contents