60307. lajstromszámú szabadalom • Indítóberendezés befecskendezési levegővel dolgozó elégési erőgépek számára

Megjelent 1913. évi julius hó 1 0-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI KBa HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 60307. szám. V/d/2. OSZTÁLY. Indítóberendezés befecskendezési levegővel dolgozó elégési erőgépek számára. LIETZENMAYER'SCHE GLEICHDRUCK-MOTORENGESELLSCHAFT M. B. H. CÉG MÜNCHENBEN. A bejelentés napja 1912 április hó 21-ike. Hogy a nagy befecskendezési nyomással dolgozó elégési erőgépeknél a tartályokban üzemi szünetek közben ezt a nagy nyo­mást ne kelljen fönntartani, indítótartály gyanánt a befecskendezési levegőt szolgál­tató szivattyúnak közbekapcsolt hűtője hasz­náltatik. A gépnek indítása kis nyomással, külön indítószelep segélyével történik, melyet vagy egy külön vezérmű (emeltyű és büty­kös tárcsa) vagy, görgőjének eltolása után, a befecskendezési emeltyű működtet. Ez utóbbi esetben az indítószelep a befecsken­dezési szeleppel együtt ugyanabban a test­ben rendezhető el. A befecskendezési sze­lep a légszivattyúnak nagynyomású oldalai­val áll összeköttetésben. Az indítás most már a következő módon történik: A gépnek üzemi szünete közben a közbe­kapcsolt hűtő, mely elég nagyra van mére­tezve, vagy valamely megfelelően nagy indítótartály elzárva tartatik. Az indításnál egyelőre a befecskendezési szelep nyuga­lomban marad és a vezérmű a közbekap­csolt hűtővel vagy az indítótartállyal össze­köttetésben álló indítószelepet működteti. Az indítótartálynak, illetve a közbekapcsolt hűtőnek nyitásánál a levegő az indítószele­pen át a gépbe áramlik úgy, hogy ez a sűrített levegő a gépet elindítja. Mihelyt a légszivattyúnak nagynyomású fokozata, mely a befecskendezési szeleppel közvetlenül össze van kötve, annyi levegőt sűrített meg, hogy ez az összekötővezeték a befecskendező nyo­más alatt áll, ami a gépnek néhány fordu­lata után rendesen bekövetkezik, a befecs­kendezési szelep bekapcsoltatik, vagyis a vezérmű akként tolatik el, hogy ez most ezt a szelepet működteti. Az összekötőveze­tékben lévő, a befecskendezési nyomás alatt álló levegő ekkor égési anyagot vezet a gépbe és a gyújtás bekövetkezhetik. Az indítószelepet a gyújtásnak bekövetkezése után el kell zárni. Az indító és a befecskendezési szelep vezérművének ezen be- és kikapcsolása kéz­zel vagy mechanikai, pneumatikus vagy hydraulikus úton a gépről történhetik még akkor is, amikor a kellő befecskendezési nyomás rendelkezésre áll. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Indítóberendezés befecskendezési leve­gővel dolgozó elégési erőgépek számára, azáltal jellemezve, hogy, indítás céljá­ból, a munkahengerbe a befecskendezési

Next

/
Thumbnails
Contents