60268. lajstromszámú szabadalom • Szivartárca, melynél a zsebek egy külön kivehető vagy kicsappantható keretben vannak elrendezve

Megjelent 1913. évi július lió 14-én. MAGY. SZABADALMI KIK. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 60268. szám. VI/e. OSZTÁLY. Szivartárca, melynél a zsebek egy külön kivehető vagy kicsappantható keretben vannak elrendezve. MÜLLER WILHELM VENDÉGLŐS BERLINBEN. A bejelentés napja 1912 julius hó 11-ike. Elsőbbsége 1911 julius hó 11-ike. A találmány szivartárcára vonatkozik, melynél a zsebek egy külön, kivehető vagy kicsappantható keretben vannak elren­dezve. A találmány lényege abban áll, hogy a tok külső falaival titkos rekeszeket ké­pező keretek kampók segélyével a tokon alkalmazott és a keretek által elfödött csappanórugók alá nyúlnak, melyek a kam­pók fölszabadítása céljából, kívülről beve­zetett tűk által visszanyomhatok. A találmány tárgya a mellékelt rajzon van föltüntetve. Az 1. ábra a szivartárcát kivett kerettel nézetben mutatja. A 2. ábra a szivartárca egyik felének hc?szmetszete, a 3. ábra a szivartárca keresztmetszetét mutatja, mimellett az egyik felében a ke­ret a tukba be van helyezve, míg az a másik feléből el van távolítva. A 4. ábra a titkos zár nyitását távlatilag mutatja, az 5—7. ábrák a szivartárca egy második kiviteli alakját mutatják, melynél a kere­tek a tokkal csuklósan vannak összekötve. (a) jelöli a tárcafeleket, melyek (b) ke­retből és bőrbevonatból1 állanak. A tárca­felek egymással ismert módon vannak összekötve. A tárca belseje papírpénz vagy hasonló fölvételére szolgáló berendezéssel van ellátva. A (b) keretre egy-egy (c) ke­ret helyezhető, mely a szivar fölvételére szolgáló (d) zsebet tartalmazza. Mindenr egyes (b) keret csuklós falán (e) csappanó­rúgó van elrendezve, melynek mindkét vége szabad. Az utóbbinak (f) hézagai alá a (c) keret (g) kanupói nyúlnak, míg a szemben fekvő keretszél (h) nyúlványai segélyével a (b) keret megfelelő (i) hézagaiba van dugva. Miután az (e) csappanórugók a (g) kampók fölé csappannak, a (c) keret elt­mozdíthatatlanul ül helyén, úgy, hogy mö­götte a titkos rekesz képződik. Továbbá a (b) keret csuklós falában egy sor (k) nyí­lás van elrendezve, melyek közül csak két meghatározott vezet az (e) csappanórúgó­hoz. Ha ezen nyílásokba egy finom tűt du­gunk, akkor ezekkel az (e) csappanórúgó­kat egyenként visszanyomhatjuk, úgy, hogy a tűnek az említett nyílásokba való két­szeri bedugása által a (c) keret szabaddá válik és azt (n) rúgó kinyomja. Ezáltal la titkos zseb hozzáférhető lesz. Az 5—7. ábrák a (b) és (c) keretek kö-

Next

/
Thumbnails
Contents