60231. lajstromszámú szabadalom • Hordógyalúlógép

Megjelent 1913. évi július hó 11-én. ^^^^ MAGY. SZABADALMI SZABADALMILEIRAS 60231. szám. XX/f. OSZTÁLY. Hordógyaluló gép. DREXLER LUDWIG HORDÓGYÁROS MÜNCHENBEN. Pótszabadalom a 38362. sz. törzsszabadalomboz. Bejelentésének napja 1912 március bó 12-ike. Elsőbbsége 1911 március bó 13-ika. A hordóknak a 38362.SZ. törzsszabadalom­dan védett gyalulógépnél való figyelmetlen megmunkálása mellett előfordulhat, hogy a hordó fala egyenlőtlen vastagságú lesz. E hátrány jelen találmányom tárgyánál azáltal kerültetik el, hogy a szerszám kény­szermozgásúlag vezettetik a hordóalabnak megfelelően. A mellékelt rajzon találmányom tárgyá­nak két példaképem kiviteli alakja van föl­tüntetve. Az 1., 2. ós 3. ábrán az egyik kiviteli alak hosszmetszetben, oldalnézetben és fölül­nézetben van ábrázolva; a 4., 5. és 6. ábra pedig a másik kiviteli alaknak hosszmet­szete, a 6. ábra A—B vonala szerinti kereszt­metszete és fölülnézete. Az 1—3. ábrákon föltüntetett kiviteli alaknál az (a) szerszám egy oldalirányban lengethető (d) és (v) csapágyakban ágyazott tengelre van szerelve, mely két, egymásba tolt (c) és (e) részből áll, melyek közül az egyik (c) tengelyrész (d) csapágya a hordó befogása és levétele céljából eltolható (k) tartógyűrűt is hordó (f) szánra van szerelve. A (d) és (v) csapágyak az (f) szánon, illetve a gépállványzaton keresztirányban eltolható (3) illetve (18) szánokon vannak elrendezve, melyek a kényszermozgásúlag összekötött (4 és 19) csavarorsók révén tolhatók el. Az ulóbbiak a (20, 21, 22) lánckerékáttétel révén egyidejűleg forgathatók. A szerszámnak a megoldozandó fölület mentén való eltolása végett a szerszám a (c) tengelyrészen hosszirányban eltolhatóan van ágyazva. E célból a ezerszámnak (23) csapágyhüvelye a (24) csavarorsóval van összekötve, mely a (d) csapágyban van ágyazva és a (25) kerék forgatásával hossz­irányban eltolható. A (d) csapágyra az (5) oldalkar van erősítve (2. és 3. ábra), piely a szerszámtengely magasságában ezzel pár­huzamosan halad és mely a szerszámmal szemközt hosszirányban eltolható (26) szánt hordja. Ezen szánt a (27) rúd köti össze a (24) csavarorsó végével. A szánon a (14> csavarorsó van ágyazva, melynek végére a (13) görők vannak szerelve, melyek a hordó . megmunkálásakor a hordó külső falán gör­dülnek és mivel a (27) rúd révén a (24) csavarorsóval kapcsolatosak, a szerszám hosszirányú előrehaladásának megfelelően mindig ezzel szemközt vezetetnek-úgy, hogy köztük és a szerszám éle között állandó köz biztosíttatik. A (13) görgők a (14) csavarorsóval csuk-

Next

/
Thumbnails
Contents